دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشكده دندانپزشكي
کد : 7169-352690      تاریخ انتشار : ۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۳ ارديبهشت تعداد بازدید : 704

اخبار و اطلاعیه | اخبار دانشجویی | اطلاعیه شماره 22-آزمون ملی

اطلاعیه شماره 22-آزمون ملی
اطلاعیه شماره 22-آزمون ملی

 

 

زمان بندی امتحانات تئوری و عملی  مجدد پریو  آزمون ملی به شرح زیر به استحضار می رسد:

امتحان مجدد تئوری آزمون ملی دوره پنجم:      سه شنبه  12/2/96

امتحان مجدد عملی آزمون ملی دوره پنجم:        از تاریخ   24/2/96 ، روزهای شنبه و دوشنبه و چهارشنبه بین ساعت 9 تا 11 صبح