دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشكده دندانپزشكي
کد : 7169-352885      تاریخ انتشار : ۱۳۹۶ شنبه ۱۳ خرداد تعداد بازدید : 1207

اخبار و اطلاعیه | اخبار دانشجویی | اطلاعیه دانش آموختگان خارج از کشور دوره ششم

اطلاعیه دانش آموختگان خارج از کشور دوره ششم
اطلاعیه دانش آموختگان خارج از کشور دوره ششم

 

اطلاعیه دانش آموختگان خارج از کشور دوره ششم

به منظور شرکت در آزمون پری کلینیک اندودانتیکس مورخ20/3/96 ، تحویل تعداد مشخص دندان که در اطلاعیه  شماره 1 آمده است ، تاپایان روز 13/3/96 الزامی بوده و در صورت عدم تهیه دندانها به تعداد کافی و یا تحویل دیرتر از این تاریخ ، شرکت در امتحان امکان پذیر نمی باشد.