دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشكده دندانپزشكي
کد : 7169-355468      تاریخ انتشار : ۱۳۹۷ دوشنبه ۶ اسفند تعداد بازدید : 598

اخبار و اطلاعیه | اخبار دانشجویی | نمرات پریو کلینیک 7 و8

نمرات پریو کلینیک 7 و8
نمرات پریو کلینیک 7 و8

ردیف

 

پریو

3

7

14/25

8

7

غیبت

26

7

غیبت

48

7

14/5

50

7

14/25

54

7

غیبت

59

7

غیبت

63

7

غیبت

78

7

15/25

81

7

غیبت

82

7

غیبت

86

7

غیبت

89

7

12/5

91

7

12/75

94

7

11

95

7

غیبت

99

7

غیبت

114

7

غیبت

117

7

16

124

7

غیبت

125

7

غیبت

126

7

14/5

136

7

14/75

138

7

غیبت

140

7

8/5

144

7

غیبت

 

 

شماره دانشجویی

پریو

803

12

806

غیبت

808

14

811

13/75

814

12/75

815

غیبت

817

غیبت

818

15

821

غیبت

822

12

825

15/25

826

15/5

831

5/25

835

13/25

838

غیبت

839

غیبت

840

16/75

846

16/5

849

غیبت

850

11/5

851

13/25

853

15

855

غیبت

859

16/5

862

غیبت

863

غیبت

866

غیبت

868

غیبت

869

13/5

870

14/75

875

15/5

877

13/75

879

12

882

غیبت

883

10/25

884

13

889

13/75

897

غیبت

898

غیبت

899

13/75

8103

غیبت

8107

13/25

8109

غیبت

8116

غیبت

8119

14

8120

12/75

8133

غیبت