تعداد بازدید : 589

در خصوص پرداخت شهريه تحصیلی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1398

-

به اطلاع آندسته از دانشجویانیکه تاکنون نسبت به پرداخت شهریه تحصیلی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1398 خود اقدام ننموده اند می رساند ، چنانچه حداکثر تاتاریخ 99/6/5 نسبت به پرداخت شهریه و تسویه  حساب مالی خود اقدام ننمایند ، به هیچ وجه امکان ثبت نام در ترم آینده را نخواهند داشت و ترم مزبور بعنوان اخراج آموزشی برای آنان محسوب می گردد .

لذا خواهشمند است جهت جلوگیری از مشکلات پیش رو در اسرع وقت نسبت به تسویه حساب مالی خود اقدام نمایند . در غیر اینصورت عواقب ناشی از آن به عهده دانشجو می باشد . در ضمن مهلت  تعیین شده به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد .

Close