تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۱ چهارشنبه ۲۹ آذر    تعداد بازدید : 2513

گزارشي اجمالي از جلسه پژوهشي اساتيد و دانشجويان دانشكده داروسازي پرديس

جلسه پژوهشی اساتید و دانشجویان دانشكده داروسازي در خصوص راهنمایی دانشجويان در مورد پایان نامه های دانشجویی، طرحهای تحقیقاتی و سایر موارد پژوهشی در روز شنبه مورخ 22/07/1391 برگزار شد...

 

جلسه پژوهشی اساتید و دانشجویان دانشكده داروسازي

با توجه به نیاز دانشجویان جهت راهنمایی در خصوص پایان نامه های دانشجویی، طرحهای تحقیقاتی و سایر موارد پژوهشی؛ پیرو اطلاعیه قبلی جسه ای بین اساتید محترم شورای پژوهشی، ریاست محترم دانشکده،معاونت محترم آموزشی و پژوهشی دانشکده و دانشجویان محترم در روز شنبه مورخ 22/07/1391 راس ساعت 13:30 در محل اجتماعات دانشکده برگزار گردید. در ابتدای جلسه و بعد از قرائت قرآن کریم، ریاست محترم دانشکده جناب آقای دکتر سادات ابراهیمی ضمن تشکر و قدردانی از حضور اساتید و دانشجویان در جلسه به بیان جایگاه مهم پژوهش و تحقیق در دانشگاه پرداخت. سپس هریک از اساتید در مورد پایان نامه ها و طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی در حوزه گروه درسی خود توضیحاتی را بیان نمودند.

در ادامه جلسه پرسشهای متعددی در زمینه های مختلف پژوهشی و پایان نامه از طرف دانشجویان مطرح گردید که هریک از اساتید در گروه درسی خود به آن پرسشها پاسخ دادند.

 

Close