تعداد بازدید : 1989

تاريخ برگزاري امتحان مديريت و اقتصاد دارويي

قابل توجه دانشجويان ورودي 86

 

امتحان مديريت و اقتصاد دارويي روز يكشنبه مورخ 91/10/10 ساعت 8:30 برگزار مي گردد.

Close