تعداد بازدید : 1860

تاريخ برگزاري امتحان واژه شناسي

قابل توجه دانشجويان ورودي 88

 امتحان واژه شناسي روز چهارشنبه مورخ 91/10/6 ساعت 8:15 برگزار مي گردد.

                                                                 اداره آموزش دانشكده داروسازي پرديس بين الملل

Close