تعداد بازدید : 2402

زمان برگزاری امتحانات روز 16 دی ( تعطیلی روز 16 دی ماه بدلیل بدی آب و هوا و آلودگی)

به اطلاع می رساند به علت تعطیلی روز 16 دی ماه بدلیل بدی آب و هوا و آلودگی ,امتحانات این روز....

به اطلاع می رساند به علت تعطیلی روز 16 دی ماه بدلیل بدی آب و هوا و آلودگی ,امتحانات این روز بلافاصله بعد از آخرین امتحان برگزار خواهد شد.

                                                                             اداره آموزش دانشکده داروسازی پردیس بین الملل

Close