جستجو:        
تعداد رکورد:82
شرایط اخذ واحد پایان نامه 1 و 2 در سال 97
۱۳۹۷ شنبه ۲۲ ارديبهشت
قابل توجه دانشجویان
شرایط اخذ واحد پایان نامه 1 و 2 در سال 97
جدول زمانی جلسات شورای پژوهشی جهت بررسی پایان نامه های دانشجویی در سال1397
۱۳۹۷ يکشنبه ۱۹ فروردين
قابل توجه اساتید و دانشجویان محترم
جدول زمانی جلسات شورای پژوهشی جهت  بررسی پایان نامه های دانشجویی در سال1397
شرایط اخذ واحد پایان نامه 1
۱۳۹۶ شنبه ۵ اسفند
قابل توجه دانشجویان
شرایط اخذ واحد پایان نامه 1
جلسه مشترک بین اساتید شورای پژوهشی دانشکده و دانشجویان برگزار شد
۱۳۹۶ چهارشنبه ۸ آذر
نشست مشترک بین تعدادی از اساتید شورای پژوهشی دانشکده و دانشجویان ورودیهای 92 و 93 در روز سه شنبه 1396/09/07 برگزار گردید...
جلسه مشترک بین اساتید شورای پژوهشی دانشکده و دانشجویان برگزار شد
برگزاری جلسه مشترک بین اعضاء شورای پژوهشی دانشکده با دانشجویان
۱۳۹۶ شنبه ۴ آذر
قابل توجه دانشجویان
برگزاری جلسه مشترک بین اعضاء شورای پژوهشی دانشکده با دانشجویان
انتخاب آقای نعیم کریم پور فرد در بخش پوسترهای برتر پانزدهمین همایش علوم دارویی ایران
۱۳۹۶ يکشنبه ۳۰ مهر
پانزدهمین همایش علوم دارویی ایران در همدان
انتخاب آقای نعیم کریم پور فرد در بخش پوسترهای برتر پانزدهمین همایش علوم دارویی ایران
فرم ثبت پروپوزال جهت ارائه به گروه
۱۳۹۶ يکشنبه ۴ تير
قابل توجه دانشجویان
فرم ثبت پروپوزال جهت ارائه به گروه
قابل توجه دانشجویانی که واحد پایان نامه1 خود را اخذ نموده اند
۱۳۹۶ شنبه ۳ تير
قابل توجه دانشجویان
قابل توجه دانشجویانی که واحد پایان نامه1 خود را اخذ نموده اند
جدول زمانی جلسات شورای پژوهشی جهت بررسی پایان نامه های دانشجویی در سال 1396
۱۳۹۶ سه شنبه ۲۹ فروردين
قابل توجه اساتید و دانشجویان محترم
جدول زمانی جلسات شورای پژوهشی جهت  بررسی پایان نامه های دانشجویی در سال 1396
قابل توجه دانشجویانی که واحد پایان نامه 1 را اخذ نموده اند
۱۳۹۵ سه شنبه ۱۸ آبان
دانشجویانی که واحد پایان نامه یک را اخذ نموده اند باید تا قبل از حذف اضطراری نسبت به تصویب پروپوزال خود اقدام نمایند
قابل توجه دانشجویانی که واحد پایان نامه  1  را اخذ نموده اند
Close