جستجو:        
تعداد رکورد:83
تاریخ برگزاری آخرین جلسه شورای پژوهشی دانشکده داروسازی پردیس بین الملل در سال 1394
۱۳۹۴ چهارشنبه ۱۲ اسفند
قابل توجه کلیه دانشجویان و اساتید محترم
تاریخ برگزاری آخرین جلسه شورای پژوهشی دانشکده داروسازی پردیس بین الملل در سال 1394
جلسات 27 و 28 شورای پژوهشی دانشکده داروسازی پردیس بین الملل برگزار شد
۱۳۹۴ شنبه ۱۷ بهمن
قابل توجه دانشجویان
جلسات 27 و 28 شورای پژوهشی دانشکده داروسازی پردیس بین الملل برگزار شد
خبر فوری ... تاریخ برگزاری جلسه 27 و 28 شورای پژوهشی
۱۳۹۴ يکشنبه ۱۱ بهمن
قابل توجه کلیه دانشجویان و اساتید محترم
خبر فوری ... تاریخ برگزاری جلسه 27 و 28 شورای پژوهشی
تاریخ برگزاری جلسه 27 شورای پژوهشی دانشکده
۱۳۹۴ شنبه ۱۲ دي
قابل توجه کلیه دانشجویان و اساتید محترم
تاریخ برگزاری جلسه 27 شورای پژوهشی دانشکده
جلسه 26 شورای پژوهشی دانشکده داروسازی پردیس بین الملل برگزار شد-
۱۳۹۴ شنبه ۱۲ دي
جلسه بیست و ششم شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي پرديس بين الملل در روز دوشنبه مورخ 1394/10/07 در محل دانشكده داروسازي پرديس بين الملل برگزار شد.
جلسه 26 شورای پژوهشی دانشکده داروسازی پردیس بین الملل برگزار شد-
تاریخ برگزاری جلسه 26 شورای پژوهشی دانشکده
۱۳۹۴ شنبه ۵ دي
قابل توجه کلیه دانشجویان و اساتید محترم
تاریخ برگزاری جلسه 26 شورای پژوهشی دانشکده
جلسه 25 شورای پژوهشی دانشکده داروسازی پردیس بین الملل برگزار شد
۱۳۹۴ يکشنبه ۲۴ آبان
جلسه 25 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي پرديس بين الملل در روز چهارشنبه مورخ 94/08/20 در محل دانشكده داروسازي پرديس بين الملل برگزار شد.
جلسه 25 شورای پژوهشی دانشکده داروسازی پردیس بین الملل برگزار شد
تاريخ برگزاري جلسه 25 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي پرديس بين الملل
۱۳۹۴ شنبه ۱۶ آبان
قابل توجه کلیه دانشجویان و اساتید محترم
تاريخ برگزاري جلسه 25 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي پرديس بين الملل
قابل توجه کلیه دانشجویانی که واحد پایان نامه 1 را اخذ نموده اند
۱۳۹۴ سه شنبه ۵ آبان
دانشجویانی که واحد پایان نامه یک را اخذ نموده اند باید تا آخر آذرماه سال 1394 نسبت به ثبت پروپوزال خود در سامانه پژوهشیار اقدام نمایند
قابل توجه کلیه دانشجویانی که واحد پایان نامه 1  را اخذ نموده اند
جلسه 24 شورای پژوهشی دانشکده داروسازی پردیس بین الملل برگزار شد
۱۳۹۴ شنبه ۹ خرداد
جلسه بیست و چهارم شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي پرديس بين الملل در روز چهارشنبه مورخ 1394/03/06 از ساعت 14 الی 16 برگزار شد...
جلسه 24 شورای پژوهشی دانشکده داروسازی پردیس بین الملل برگزار شد
Close