جستجو:        
تعداد رکورد:83
خبر فوری .... تغییر ساعت برگزاری کارگاه شماره 2 امور پژوهشی و پایان نامه ها
۱۳۹۳ چهارشنبه ۹ مهر
بررسی کلیات سامانه پژوهشیار،نحوه ثبت نام و ثبت اطلاعات پایان نامه ....
خبر فوری .... تغییر ساعت برگزاری کارگاه شماره 2 امور پژوهشی و پایان نامه ها
کارگاه شماره 2 امور پژوهشی و پایان نامه ها
۱۳۹۳ سه شنبه ۸ مهر
بررسی کلیات سامانه پژوهشیار،نحوه ثبت نام و ثبت اطلاعات پایان نامه ....
کارگاه شماره 2 امور پژوهشی و پایان نامه ها
برگزاری جلسه مشترکی بین دانشجویان و اعضاء محترم شورای پژوهشی دانشکده داروسازی
۱۳۹۳ چهارشنبه ۲ مهر
برگزاری کارگاه شماره 1
برگزاری جلسه مشترکی بین دانشجویان و اعضاء محترم شورای پژوهشی دانشکده داروسازی
نشست مشترك اعضاء محترم شوراي پژوهشي دانشكده با دانشجويان
۱۳۹۳ يکشنبه ۳۰ شهريور
کارگاه شماره (1)
نشست مشترك اعضاء محترم شوراي پژوهشي دانشكده با دانشجويان
اطلاعیه مهم ...قابل توجه دانشجویانی که واحد پایان نامه1 را اخذ نموده اند
۱۳۹۳ چهارشنبه ۲۶ شهريور
ثبت پروپوزال در سامانه پژوهشیار
اطلاعیه مهم ...قابل توجه دانشجویانی که واحد پایان نامه1 را اخذ نموده اند
برگزاري جلسه 20 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي پرديس بين الملل
۱۳۹۳ چهارشنبه ۲۱ خرداد
جلسه بیستم شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي پرديس بين الملل بعنوان اولین جلسه سال 1393 شورا در روز دوشنبه مورخ 1393/03/19 برگزار گردید...
برگزاري جلسه 20 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي پرديس بين الملل
تاریخ برگزاری بیستمین جلسه شورای پژوهشی
۱۳۹۳ يکشنبه ۱۸ خرداد
قابل توجه دانشجویان
تاریخ برگزاری بیستمین جلسه شورای پژوهشی
ارائه مقاله سركار خانم جغتايي در پانزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی
۱۳۹۳ يکشنبه ۲۸ ارديبهشت
مقاله سرکارخانم جغتایی کارشناس ارشد بخش آموزش دانشکده داروسازی پردیس بین الملل
ارائه مقاله سركار خانم جغتايي در پانزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی
برگزاري جلسه نوزدهم شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي پرديس بين الملل
۱۳۹۲ سه شنبه ۲۷ اسفند
جلسه نوزدهم شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي پرديس بين الملل بعنوان آخرین جلسه سال 1392 شورا در روز دوشنبه مورخ 1392/12/26 برگزار گرديد.....
برگزاري جلسه نوزدهم شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي پرديس بين الملل
اطلاعيه مهم... تاريخ برگزاري آخرين جلسه شوراي پژوهشي در سال 92
۱۳۹۲ شنبه ۲۴ اسفند
قابل توجه کلیه دانشجویان
اطلاعيه مهم... تاريخ برگزاري آخرين جلسه شوراي پژوهشي در سال 92
Close