جستجو:        
تعداد رکورد:82
مدارک لازم جهت ارائه پروپوزال برای بررسی در شورای پژوهشی
۱۳۹۲ يکشنبه ۲۴ شهريور
قابل توجه دانشجويان
مدارک لازم جهت ارائه پروپوزال برای بررسی در شورای پژوهشی
برگزاري مراسم اولين دفاعيه دانشجوي دكتراي داروسازي پرديس بين الملل
۱۳۹۲ يکشنبه ۶ مرداد
مراسم اولين دفاعيه دانشجوي دكتراي داروسازي پرديس بين الملل
برگزاري مراسم اولين دفاعيه  دانشجوي دكتراي داروسازي پرديس بين الملل
انتخاب مقاله خانم كرم و خانم خوش نظر به عنوان مقاله برتر در همايش ملي علم و عفاف
۱۳۹۲ دوشنبه ۱۳ خرداد
همايش ملي علم و عفاف...
انتخاب مقاله خانم كرم و خانم خوش نظر به عنوان مقاله برتر در همايش ملي علم و عفاف
جدول زمانی (اصلاح شده ) برگزاری جلسات شورای پژوهشی دانشکده داروسازي در سال 92
۱۳۹۲ يکشنبه ۲۲ ارديبهشت
قابل توجه كليه دانشجويان
جدول زمانی (اصلاح شده ) برگزاری جلسات شورای پژوهشی دانشکده داروسازي در سال 92
جدول زمانی برگزاری جلسات شورای پژوهشی دانشکده در سال 1392
۱۳۹۲ دوشنبه ۲۶ فروردين
قابل توجه کلیه دانشجویان
جدول زمانی برگزاری جلسات شورای پژوهشی دانشکده در سال 1392
تاريخ برگزاري آخرین جلسه شورای پژوهشی مورخ 1391/12/22 مي باشد
۱۳۹۱ يکشنبه ۱۳ اسفند
قابل توجه کلیه دانشجویان
تاريخ برگزاري آخرین جلسه شورای پژوهشی مورخ 1391/12/22 مي باشد
برگزاري جلسه شوراي پژوهشي(اطلاعيه پژوهشي شماره 2)
۱۳۹۱ دوشنبه ۱۱ دي
قابل توجه کلیه دانشجویان
برگزاري جلسه شوراي پژوهشي(اطلاعيه پژوهشي شماره 2)
تاريخ برگزاری جلسه شورای پژوهشی
۱۳۹۱ چهارشنبه ۲۹ آذر
تاریخ برگزاری جلسه شورای پژوهشی روز چهارشنبه 1391/10/13 می باشد
تاريخ برگزاری جلسه شورای پژوهشی
آدرس ثبت مقالات و پايان نامه هاي دانشجويان(Affiliation)
۱۳۹۱ سه شنبه ۲۸ آذر
تنها آدرس (Affiliation) ذیل مورد قبول پردیس بین الملل می باشد "Last Name, Name, International Campus, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran"
آدرس ثبت مقالات و پايان نامه هاي دانشجويان(Affiliation)
قابل توجه دانشجوياني كه داراي فعاليت پژوهشي مي باشند
۱۳۹۱ سه شنبه ۲۸ آذر
دانشجویانی که در موارد ذیل فعالیت پژوهشی داشته اند یک نسخه از مقاله یا فعالیت پژوهشی خود را به امور پژوهشی دانشکده آقای سیفعلی زاده تحویل نمایند...
قابل توجه دانشجوياني كه داراي فعاليت پژوهشي مي باشند
Close