جستجو:        
تعداد رکورد:83
قابل توجه دانشجوياني كه داراي فعاليت پژوهشي مي باشند
۱۳۹۱ سه شنبه ۲۸ آذر
دانشجویانی که در موارد ذیل فعالیت پژوهشی داشته اند یک نسخه از مقاله یا فعالیت پژوهشی خود را به امور پژوهشی دانشکده آقای سیفعلی زاده تحویل نمایند...
قابل توجه دانشجوياني كه داراي فعاليت پژوهشي مي باشند
نحوه انتخاب موضوع پايان نامه
۱۳۹۱ سه شنبه ۲۸ آذر
دانشجویان محترم جهت انتخاب موضوع پایان نامه می توانند از بخش پژوهشی سایت دانشکده، قسمت پایان نامه ها بازدید نمایند...
نحوه انتخاب موضوع پايان نامه
گزارشي اجمالي از جلسه پژوهشي اساتيد و دانشجويان دانشكده داروسازي پرديس
۱۳۹۱ چهارشنبه ۲۹ آذر
جلسه پژوهشی اساتید و دانشجویان دانشكده داروسازي در خصوص راهنمایی دانشجويان در مورد پایان نامه های دانشجویی، طرحهای تحقیقاتی و سایر موارد پژوهشی در روز شنبه مورخ 22/07/1391 برگزار شد...
گزارشي اجمالي از جلسه پژوهشي اساتيد و دانشجويان دانشكده داروسازي پرديس
Close