جستجو:        
تعداد رکورد:702
برگزاری مراسم دفاعیه خانم پریسا نداف دانشجوی دکترای داروسازی پردیس بین الملل
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۱ شهريور
-
برگزاری مراسم دفاعیه خانم پریسا نداف دانشجوی دکترای داروسازی پردیس بین الملل
برگزاری مراسم دفاعیه خانمها زیبا طالبی و مائده قوتی
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۰ شهريور
-
برگزاری مراسم دفاعیه خانمها زیبا طالبی و مائده قوتی
تاریخ برگزاری مراسم دفاعیه خانم زیبا طالبی دانشجوی دکترای داروسازی پردیس بین الملل
۱۳۹۷ دوشنبه ۱۹ شهريور
-
تاریخ برگزاری مراسم دفاعیه خانم زیبا طالبی دانشجوی دکترای داروسازی پردیس بین الملل
تاریخ برگزاری مراسم دفاعیه خانم مائده قوتی دانشجوی دکترای داروسازی پردیس بین الملل
۱۳۹۷ دوشنبه ۱۹ شهريور
-
تاریخ برگزاری مراسم دفاعیه خانم مائده قوتی دانشجوی دکترای داروسازی پردیس بین الملل
برگزاری مراسم دفاعیه خانم آزاده خوش نظر دانشجوی دکترای داروسازی دانشکده داروسازی پردیس
۱۳۹۷ يکشنبه ۱۱ شهريور
-
برگزاری مراسم دفاعیه خانم آزاده خوش نظر دانشجوی دکترای داروسازی دانشکده داروسازی پردیس
برگزاری مسابقه اینترنتی کتابخوانی ویژه عید غدیر
۱۳۹۷ يکشنبه ۱۱ شهريور
مسابقه اینترنتی کتابخوانی
برگزاری مسابقه اینترنتی کتابخوانی ویژه عید غدیر
تاریخ برگزاری مراسم دفاعیه خانم آزاده خوش نظر دانشجوی دکترای داروسازی دانشکده داروسازی پردیس
۱۳۹۷ چهارشنبه ۷ شهريور
-
تاریخ برگزاری مراسم دفاعیه خانم آزاده خوش نظر دانشجوی دکترای داروسازی دانشکده داروسازی پردیس
فرآیند مالی نیمسال اول سال تحصیلی98-97
۱۳۹۷ چهارشنبه ۷ شهريور
بدينوسيله به اطلاع مي رساند با توجه به فرا رسیدن نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 دانشجویان محترم ...
فرآیند مالی نیمسال اول سال تحصیلی98-97
بورسیه دولت سوئیس به محققان و دانشجویان
۱۳۹۷ شنبه ۳ شهريور
-
بورسیه دولت سوئیس به محققان و دانشجویان
زمان برگزاری آزمون‌های تعیین سطح زبان
۱۳۹۷ شنبه ۳ شهريور
قابل توجه دانشجویان
زمان برگزاری آزمون‌های تعیین سطح زبان
Close