جستجو:        
تعداد رکورد:702
برگزاری مراسم دفاعیه خانم مهشاد خواستار بروجنی
۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۲ دي
-
برگزاری مراسم دفاعیه خانم مهشاد خواستار بروجنی
فرآیند مالی نیمسال دوم سال تحصیلی98-97
۱۳۹۷ سه شنبه ۱۱ دي
قابل توجه تمامي دانشجويان پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشکي تهران
فرآیند مالی نیمسال دوم سال تحصیلی98-97
تاریخ برگزاری مراسم دفاعیه خانم مهشاد خواستار بروجنی
۱۳۹۷ سه شنبه ۱۱ دي
-
تاریخ برگزاری مراسم دفاعیه خانم مهشاد خواستار بروجنی
برگزاری مراسم دفاعیه خانم سپیده ایزدیان
۱۳۹۷ دوشنبه ۱۰ دي
-
برگزاری مراسم دفاعیه خانم سپیده ایزدیان
برگزاری مراسم دفاعیه خانم سپیده ایزدیان
۱۳۹۷ يکشنبه ۹ دي
-
برگزاری مراسم دفاعیه خانم سپیده ایزدیان
برگزاری مراسم دفاعیه خانم ژوان فدایی
۱۳۹۷ شنبه ۸ دي
-
برگزاری مراسم دفاعیه خانم ژوان فدایی
تاریخ برگزاری مراسم دفاعیه خانم ژوان فدایی
۱۳۹۷ چهارشنبه ۵ دي
-
تاریخ برگزاری مراسم دفاعیه خانم ژوان فدایی
برگزاری مراسم دفاعیه خانم عسل معینی
۱۳۹۷ چهارشنبه ۵ دي
-
برگزاری مراسم دفاعیه خانم عسل معینی
با تقدیر از برگزیدگان علمی و پژوهشی سال تحصیلی 97-96/جشن روپوش سفید دانشجویان ایرانی و بین‌الملل پرد...
۱۳۹۷ دوشنبه ۳ دي
جشن روپوش سفید دانشجویان ایرانی و بین‌الملل پردیس بین‌الملل دانشگاه و آیین تقدیر از برگزیدگان علمی و پژوهشی سال تحصیلی 96-97 برگزار شد.
با تقدیر از برگزیدگان علمی و پژوهشی سال تحصیلی 97-96/جشن روپوش سفید دانشجویان ایرانی و بین‌الملل پردیس بین‌الملل دانشگاه برگزار شد
تاریخ برگزاری مراسم دفاعیه خانم عسل معینی
۱۳۹۷ دوشنبه ۳ دي
-
تاریخ برگزاری مراسم دفاعیه خانم عسل معینی
Close