جستجو:        
تعداد رکورد:705
تاريخ برگزاري مراسم دفاع از پايان نامه خانم نگاه شفيعي
۱۳۹۲ يکشنبه ۳۱ شهريور
مراسم دفاع از پايان نامه
تاريخ برگزاري مراسم دفاع از پايان نامه خانم نگاه شفيعي
تغيير تاريخ برگزاري كلاس دارو درماني 2
۱۳۹۲ شنبه ۳۰ شهريور
قابل توجه دانشجويان ورودي88
تغيير تاريخ برگزاري كلاس دارو درماني 2
تغيير زمان برگزاري جشن روپوش سفيد
۱۳۹۲ شنبه ۳۰ شهريور
قابل توجه دانشجويان ورودي 89
تغيير زمان برگزاري جشن روپوش سفيد
تمديد زمان انتخاب واحد نيمسال اول سال 93-92 جهت كليه ورودي ها
۱۳۹۲ چهارشنبه ۲۷ شهريور
قابل توجه كليه دانشجويان
تمديد زمان انتخاب واحد نيمسال اول سال 93-92 جهت كليه ورودي ها
کلاس کنترل میکروبی عملی روز چهارشنبه مورخ 92/6/27 برگزار نمي گردد
۱۳۹۲ سه شنبه ۲۶ شهريور
قابل توجه دانشجویان ورودی 87
کلاس کنترل میکروبی عملی روز چهارشنبه مورخ 92/6/27 برگزار نمي گردد
كلاس اخلاق در داروسازي مورخ 92/6/26 برگزار نمي گردد
۱۳۹۲ دوشنبه ۲۵ شهريور
قابل توجه دانشجویان ورودی 87
كلاس اخلاق در داروسازي مورخ 92/6/26 برگزار نمي گردد
كلاس مفردات پزشكي نظري روز دوشنبه مورخ 92/6/25 برگزار نمي گردد
۱۳۹۲ يکشنبه ۲۴ شهريور
قابل توجه دانشجویان ورودی 88
كلاس مفردات پزشكي نظري  روز دوشنبه مورخ 92/6/25 برگزار نمي گردد
كلاس شيمي دارويي 2 روز دوشنبه مورخ 92/6/25 برگزار نمي گردد
۱۳۹۲ يکشنبه ۲۴ شهريور
قابل توجه دانشجويان ورودي 89
كلاس شيمي دارويي 2 روز دوشنبه مورخ 92/6/25 برگزار نمي گردد
اطلاعيه جهت اخذ واحد پايان نامه 2
۱۳۹۲ سه شنبه ۱۹ شهريور
قابل توجه دانشجويان
اطلاعيه جهت اخذ واحد پايان نامه 2
اطلاعيه مهم جهت اخذ واحد فارماسيوتيكس 2 در نيمسال اول 93-92
۱۳۹۲ سه شنبه ۱۹ شهريور
نحوه برگزاري كلاسهاي فارماسيوتيكس2
اطلاعيه مهم جهت اخذ واحد فارماسيوتيكس 2 در نيمسال اول 93-92
Close