جستجو:        
تعداد رکورد:705
كلاس كارآموزي صنعت مورخ 92/6/23 برگزار نمي گردد
۱۳۹۲ يکشنبه ۱۷ شهريور
قابل توجه دانشجويان ورودي 87
كلاس كارآموزي صنعت مورخ 92/6/23 برگزار نمي گردد
مراسم دفاعيه خانم يوكابدكاظمي دانشجوي دكتراي داروسازي بين الملل
۱۳۹۲ شنبه ۱۶ شهريور
برگزاري مراسم دفاعيه
مراسم دفاعيه خانم يوكابدكاظمي دانشجوي دكتراي داروسازي بين الملل
اطلاعيه مهم درخصوص انتخاب واحد
۱۳۹۲ چهارشنبه ۱۳ شهريور
قابل توجه دانشجويان
اطلاعيه مهم درخصوص انتخاب واحد
تاريخ برگزاري مراسم دفاع از پايان نامه خانم يوكابد كاظمي
۱۳۹۲ شنبه ۹ شهريور
مراسم دفاع از پايان نامه
تاريخ برگزاري مراسم دفاع از پايان نامه خانم يوكابد كاظمي
مشاهده تقويم آموزشي
۱۳۹۲ چهارشنبه ۶ شهريور
قابل توجه دانشجويان داروسازي
مشاهده تقويم آموزشي
تاريخ برگزاري مراسم دفاع از پايان نامه خانم شقايق خسروي و آقاي امير ميرمحمدحسيني
۱۳۹۲ چهارشنبه ۹ مرداد
جلسه دفاع از پايان نامه
تاريخ برگزاري مراسم دفاع از پايان نامه خانم شقايق خسروي و آقاي امير ميرمحمدحسيني
مراسم دفاعيه اولين دانشجوي دكتراي داروسازي پرديس بين الملل
۱۳۹۲ چهارشنبه ۲ مرداد
برگزاري مراسم دفاعيه
مراسم دفاعيه اولين دانشجوي دكتراي داروسازي پرديس بين الملل
تغيير تاريخ امتحان پايان ترم داروهاي بيولوژيك به روز شنبه مورخ 92/5/5
۱۳۹۲ يکشنبه ۳۰ تير
قابل توجه دانشجويان ورودي 89
تغيير تاريخ امتحان پايان ترم داروهاي بيولوژيك به روز شنبه مورخ 92/5/5
تاريخ برگزاري كلاس جبراني شيمي دارويي 1 دكتر سادات ابراهيمي
۱۳۹۲ دوشنبه ۱۷ تير
قابل توجه دانشجويان ورودي 89
تاريخ برگزاري كلاس جبراني شيمي دارويي 1 دكتر سادات ابراهيمي
تاريخ امتحان درس رياضيات كاربردي در نيمسال دوم 92-91
۱۳۹۲ سه شنبه ۱۱ تير
قابل توجه دانشجويان
تاريخ امتحان درس رياضيات كاربردي در نيمسال دوم 92-91
Close