جستجو:        
تعداد رکورد:705
كلاس سم شناسي عملي مورخ 92/2/25 برگزار نمي گردد
۱۳۹۲ سه شنبه ۲۴ ارديبهشت
قابل توجه دانشجويان ورودي 88
كلاس سم شناسي عملي مورخ 92/2/25 برگزار نمي گردد
تاريخ برگزاري كلاس جبراني فرآورده هاي آرايشي بهداشتي
۱۳۹۲ سه شنبه ۲۴ ارديبهشت
قابل توجه دانشجويان ورودي 87
تاريخ برگزاري كلاس جبراني فرآورده هاي آرايشي بهداشتي
اطلاعیه فوری و مهم:الزام تكميل فرايند مالي ثبت نام سال تحصيلي 92-91 دانشجويان پرديس بين الملل دانشگا...
۱۳۹۲ يکشنبه ۲۲ ارديبهشت
دانشجويان مندرج در فهرست این اطلاعیه براي مشاهده مكاتبه مربوطه به كارتابل اختصاصي خود مي بايست به لينك ذيل مراجعه نمايند...
اطلاعیه فوری و مهم:الزام تكميل فرايند مالي ثبت نام سال تحصيلي 92-91 دانشجويان پرديس بين الملل دانشگاه
برگزاري كلاس جبراني فارماسيوتيكس3
۱۳۹۲ چهارشنبه ۱۸ ارديبهشت
قابل توجه دانشجويان ورودي 88
برگزاري كلاس جبراني فارماسيوتيكس3
تاريخ برگزاري كلاسهاي جبراني فارماسيوتيكس3، سم شناسي نظري و كارآموزي داروخانه شهري1
۱۳۹۲ چهارشنبه ۱۸ ارديبهشت
قابل توجه دانشجويان ورودي88
تاريخ برگزاري كلاسهاي جبراني فارماسيوتيكس3، سم شناسي نظري و كارآموزي داروخانه شهري1
كلاس فيزيكال 28 ارديبهشت برگزار نمي گردد
۱۳۹۲ يکشنبه ۱۵ ارديبهشت
قابل توجه دانشجويان ورودي89
كلاس فيزيكال 28 ارديبهشت برگزار نمي گردد
كلاس جبراني دارودرماني1 در تاريخ 92/2/21
۱۳۹۲ سه شنبه ۱۰ ارديبهشت
قابل توجه دانشجويان ورودي 88
كلاس جبراني دارودرماني1 در تاريخ 92/2/21
كلاس جبراني فارماسيوتيكس 3 تئوري در تاريخ 92/2/14
۱۳۹۲ دوشنبه ۹ ارديبهشت
قابل توجه دانشجويان ورودي88
كلاس جبراني فارماسيوتيكس 3 تئوري در تاريخ 92/2/14
برگزاري كلاس جبراني كنترل مسموميتها مورخ 92/3/1
۱۳۹۲ شنبه ۷ ارديبهشت
قابل توجه دانشجويان ورودي87
برگزاري كلاس جبراني كنترل مسموميتها مورخ 92/3/1
برگزاري كلاس جبراني سم شناسي در تاريخ 92/2/9
۱۳۹۲ شنبه ۷ ارديبهشت
قابل توجه دانشجويان ورودي88
برگزاري كلاس جبراني سم شناسي در تاريخ 92/2/9
Close