جستجو:        
تعداد رکورد:705
تغيير ساعت برگزاري كلاس شيمي دارويي3 در تاريخ 92/1/28
۱۳۹۲ سه شنبه ۲۷ فروردين
قابل توجه دانشجويان ورودي 88
تغيير ساعت برگزاري كلاس شيمي دارويي3 در تاريخ 92/1/28
مراسم جشن معارفه دانشجويان ورودي 89 و تقدير از دانشجويان برتر دانشكده در روز چهارشنبه مورخ 92/1/28 ب...
۱۳۹۲ دوشنبه ۲۶ فروردين
قابل توجه دانشجويان
مراسم جشن معارفه دانشجويان ورودي 89 و تقدير از دانشجويان برتر دانشكده در روز چهارشنبه مورخ 92/1/28 برگزار نمي گردد
برگزاري كلاس جبراني فارماسيوتيكس3 در تاريخ 92/1/27
۱۳۹۲ دوشنبه ۲۶ فروردين
قابل توجه دانشجويان ورودي 88
برگزاري كلاس جبراني فارماسيوتيكس3 در تاريخ 92/1/27
برگزاري كلاس جبراني بيوفارماسي در تاريخ 92/1/28
۱۳۹۲ دوشنبه ۲۶ فروردين
قابل توجه دانشجويان ورودي 87
برگزاري كلاس جبراني بيوفارماسي در تاريخ 92/1/28
برگزاري كلاس جبراني فرآورده هاي آرايشي- بهداشتي در تاريخ 92/1/27
۱۳۹۲ دوشنبه ۲۶ فروردين
قابل توجه دانشجويان ورودي 87
برگزاري كلاس جبراني فرآورده هاي  آرايشي- بهداشتي در تاريخ 92/1/27
مراسم جشن معارفه دانشجويان ورودي 89 و تقدير از دانشجويان برتر دانشكده ،رتبه هاي برتر علوم پايه و ارا...
۱۳۹۲ چهارشنبه ۲۱ فروردين
قابل توجه كليه دانشجويان داروسازي
مراسم جشن معارفه دانشجويان ورودي 89 و تقدير از دانشجويان برتر دانشكده ،رتبه هاي برتر علوم پايه و ارائه دهندگان مقاله
قابل توجه دانشجويان رشته داروسازي كه در نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91 نسبت به اخذ واحد رياضيات كاربردي...
۱۳۹۲ دوشنبه ۲۶ فروردين
بدينوسيله به اطلاع آن دسته از دانشجوياني كه نسبت به انتخاب واحد درس رياضيات كاربردي رشته داروسازي در نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91 اقدام نموده اند مي رساند...
قابل توجه دانشجويان رشته داروسازي كه در نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91 نسبت به اخذ واحد رياضيات كاربردي اقدام نموده اند
طلاعيه فوري-مهم: قابل توجه دانشجويان ورودي سنوات ماقبل سال1389:زمان برگزاري آزمون هاي شبيه سازي آيلت...
۱۳۹۲ دوشنبه ۲۶ فروردين
پيرو اطلاع رساني از سوي موسسه طرف قرارداد دانشگاه در خصوص برگزاري آزمون هاي شبيه سازي آيلتس جهت آمادگي هرچه بيشتر دانشجويان ، به اطلاع مي رساند هر يك از داوطلبين شركت در آزمون ها مي بايست ...
طلاعيه فوري-مهم: قابل توجه دانشجويان ورودي سنوات ماقبل سال1389:زمان برگزاري آزمون هاي شبيه سازي آيلتس -زمان ثبت نام آزمون رسمي آيلتس نهايي
اطلاعيه فوري و مهم امور مالي پرديس بين الملل
۱۳۹۲ دوشنبه ۲۶ فروردين
دانشجويان مندرج در فهرست این اطلاعیه براي مشاهده مكاتبه مربوطه به كارتابل اختصاصي خود مي بايست به لينك ذيل مراجعه نمايند...
اطلاعيه فوري و مهم امور مالي پرديس بين الملل
برگزاري جلسه معارفه دانشجويان ورودي 89 در دانشكده داروسازي پرديس با حضور دكتر سادات ابراهيمي
۱۳۹۲ شنبه ۱۷ فروردين
جلسه معارفه دانشجويان ورودي 89 رشته داروسازي در روز شنبه مورخ 91/1/17 با حضور مدير دانشكده جناب آقاي دكتر سادات ابراهيمي...
برگزاري جلسه معارفه دانشجويان ورودي 89 در دانشكده داروسازي پرديس با حضور دكتر سادات ابراهيمي
Close