جستجو:        
تعداد رکورد:705
ساعت برگزاري كلاس آمار روز دوشنبه مورخ 92/1/19
۱۳۹۲ شنبه ۱۷ فروردين
قابل توجه دانشجويان ورودي 89
ساعت برگزاري كلاس آمار روز دوشنبه مورخ 92/1/19
تاريخ برگزاري كلاسهاي جبراني فارماسيوتيكس5، دارودرماني3 و فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي
۱۳۹۱ شنبه ۲۶ اسفند
قابل توجه دانشجويان
تاريخ برگزاري كلاسهاي جبراني فارماسيوتيكس5، دارودرماني3 و فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي
دومین جشن یکپارچه دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۳۹۱ چهارشنبه ۲۳ اسفند
برگزاری دومین جشن یکپارچه دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ 92/2/12 و با حضور کلیه دانش آموختگان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری عمومی، PHD و دکترای تخصصی.
دومین جشن یکپارچه دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی تهران
تاريخ برگزاري كلاس جبراني سم شناسي
۱۳۹۱ يکشنبه ۶ اسفند
كلاس سم شناسي روز يكشنبه مورخ 6/12/91 ساعت 13 الي 17 برگزار نمي گردد و ...
تاريخ برگزاري كلاس جبراني سم شناسي
تاريخ برگزاري كلاس جبراني سم شناسي نظري
۱۳۹۱ چهارشنبه ۲ اسفند
قابل توجه دانشجويان ورودي 88
تاريخ برگزاري كلاس جبراني سم شناسي نظري
تاريخ برگزاري كلاس جبراني دارودرماني3
۱۳۹۱ سه شنبه ۱ اسفند
قابل توجه دانشجويان ورودي 87
تاريخ برگزاري كلاس جبراني دارودرماني3
كارآموزي داروخانه شهري مورخ 91/12/3 برگزار نمي گردد
۱۳۹۱ شنبه ۲۸ بهمن
قابل توجه دانشجويان ورودي 88
كارآموزي داروخانه شهري مورخ 91/12/3 برگزار نمي گردد
كلاس فرآورده هاي آرايشي بهداشتي مورخ 91/11/28 برگزار نمي گردد
۱۳۹۱ چهارشنبه ۲۵ بهمن
تاريخ برگزاري كلاس جبراني فرآورده هاي آرايشي بهداشتي...
كلاس فرآورده هاي آرايشي بهداشتي مورخ 91/11/28 برگزار نمي گردد
آخرين فرصت انتخاب واحد و غير قابل تمديد
۱۳۹۱ سه شنبه ۲۴ بهمن
قابل توجه دانشجويان پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران كه تا اين زمان بدليل عدم پرداخت شهريه هاي معوق موفق به انتخاب واحد در نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91 نشده اند.
آخرين فرصت انتخاب واحد و غير قابل تمديد
برگزاري كلاس سم شناسي عملي در تاريخ 91/11/25
۱۳۹۱ سه شنبه ۲۴ بهمن
قابل توجه دانشجويان ورودي 88...
برگزاري كلاس سم شناسي عملي در تاريخ 91/11/25
Close