جستجو:        
تعداد رکورد:705
تاريخ برگزاري امتحان ميان ترم دارودرماني 3 و دارودرماني1
۱۳۹۱ سه شنبه ۲۴ بهمن
قابل توجه دانشجويان ورودي 87 و 88...
تاريخ برگزاري امتحان ميان ترم دارودرماني 3 و دارودرماني1
تاريخ برگزاري كلاس جبراني بيوفارماسي
۱۳۹۱ سه شنبه ۲۴ بهمن
قابل توجه دانشجويان ورودي 87...
تاريخ برگزاري كلاس جبراني بيوفارماسي
كلاس سم شناسي و كنترل مسموميتها مورخ 91/11/25 لغو گرديد
۱۳۹۱ سه شنبه ۲۴ بهمن
قابل توجه دانشجويان ورودي 87 و 88...
كلاس سم شناسي و كنترل مسموميتها مورخ 91/11/25 لغو گرديد
كلاس مفردات پزشكي مورخ 91/11/24 برگزار نمي گردد
۱۳۹۱ دوشنبه ۲۳ بهمن
زمان برگزاري كلاس جبراني مفردات پزشكي...
كلاس مفردات پزشكي مورخ 91/11/24 برگزار نمي گردد
قابل توجه دانشجوياني كه در نيمسال دوم 92-91 واحد آمار را اخذ نموده اند
۱۳۹۱ چهارشنبه ۱۸ بهمن
درس آمار شامل 2 واحد نظري و 1 واحد عملي مي باشد...
قابل توجه دانشجوياني كه در نيمسال دوم 92-91 واحد آمار را اخذ نموده اند
دانشجويان استعدادهاي درخشان
۱۳۹۱ چهارشنبه ۱۸ بهمن
قابل توجه كليه دانشجويان پرديس بين الملل دانشگاه ،با عنايت به راه اندازي و شروع ثبت نام دانشجويان استعدادهاي درخشان در سيستم آموزشي سما...
دانشجويان استعدادهاي درخشان
كلاس مفردات پزشكي 1 مورخ 91/11/17 برگزار نمي گردد
۱۳۹۱ يکشنبه ۱۵ بهمن
قابل توجه دانشجويان ورودي 88
كلاس مفردات پزشكي 1 مورخ 91/11/17 برگزار نمي گردد
قابل توچه دانشجويان ورودي 87 ، كلاس كنترل مسمويت برگزار نمي گردد
۱۳۹۱ شنبه ۱۴ بهمن
كلاس كنترل مسمويت مورخ 91/11/18 برگزار نمي گردد
قابل توچه دانشجويان ورودي 87 ، كلاس كنترل مسمويت برگزار نمي گردد
قابل توجه دانشجويان ورودي 88 ( كلاس سم شناسي برگزار نمي گردد)
۱۳۹۱ شنبه ۱۴ بهمن
كلاس سم شناسي مورخ 18/11/91 برگزار نمي گردد
قابل توجه دانشجويان ورودي 88 ( كلاس سم شناسي برگزار نمي گردد)
قابل توجه دانشجويان ورودي 87 - كد درس فرآورده هاي آرايشي بهداشتي
۱۳۹۱ شنبه ۱۴ بهمن
كد درس فرآورده هاي آرايشي بهداشتي
قابل توجه دانشجويان ورودي 87 - كد درس فرآورده هاي آرايشي بهداشتي
Close