تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۲ آبان    تعداد بازدید : 9134

ورودي 94

 

 

 

 

 

 

كلاسهاي برگزار شده

 

كلاسهاي برگزار نشده

 

كلاسهاي جبراني

 

 

كنترل مسموميت(2واحد نظری)، نيمسال نهم رشته داروسازي ورودي 94

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغییراستاد

موضوع

یکشنبه

31

6

98

دكتراربابی

10-12

 

استراتژی کنترل مسمومیت- کنترل مسمومیت با مواد اسیدی و قلیایی

یکشنبه

7

7

98

دكتراربابی

10-12

 

آنتی­دوتها در کنترل مسمومیت- کنترل مسمومیت با باربیتورات ها و بنزودیازپین ها و زولپیدیم

یکشنبه

14

7

98

دكتراربابی

10-12

 

کنترل مسمومیت با سالیسیلات ها و استامینوفن و آنتی هیستامین ها

یکشنبه

21

7

98

دكتراربابی

10-12

 

کنترل مسمومیت با فنوتیازین ها- ضدسایکوزها – ضد افسردگی ها و لیتیوم

یکشنبه

28

7

98

دكتراربابی

10-12

 

کنترل مسمومیت با تشنج زاها- کنترل مسمومیت با کافئین و تئوفیلین

یکشنبه

12

8

98

دكتراربابی

10-12

 

کنترل مسمومیت با آمفتامین ها- هروئین- ماری جوانا و بی حس کننده های موضعی

یکشنبه

19

8

98

دكتراربابی

10-12

 

کنترل مسمومیت با ضد انعقادها و داروهای قلبی عروقی

یکشنبه

فوق العاده

 

 

دكتراربابی

10-12

 

کنترل مسمومیت با دکسترومتورفان- اکسی کودون- پروپوکسی فن- آنتی کلینرژیک ها- الکل ها

یکشنبه

3

9

98

دكتراربابی

10-12

 

کنترل مسمومیت با هیدروکربن ها-آنتی سپتیک ها- داروهای قابل دیالیز

یکشنبه

فوق العاده

 

 

دكتراربابی

10-12

 

کنترل مسمومیت با حشره کش های اورگانوکلره- پاراکوات- آنتی کولین استرازهای اورگانوفسفره و کارباماتها

یکشنبه

17

9

98

دكتراربابی

10-12

 

کنترل مسمومیت با جونده کش ها- کنترل مسمومیت های غذایی

یکشنبه

24

10

98

دكتراربابی

10-12

 

کنترل مسمومیت با سولفونیل اوره ها- کلشی سین

یکشنبه

1

10

98

دكتراربابی

10-12

 

کنترل مسمومیت با داروهای با منشأ گیاهی- کنترل مسمومیت با قرص برنج

یکشنبه

8

10

98

دكتراربابی

10-12

 

کنترل مسمومیت با گازهای سمی – شرایط توکسیک ویژه

یکشنبه

15

10

98

دكتراربابی

10-12

 

کنترل مسمومیت با سموم و ونوم های حیوانی- کانتاریدین

 

كنترل فيزيك و شيميايي ( 2 واحد نظري) ، نيمسال نهم رشته داروسازي ورودي 94

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغيير استاد

موضوع

يكشنبه

24

6

98

دكتر محمدي

13-17

 

معرفی اجمالی واحد درسی و منابع - تبیین ارتباط بین ایمنی – کیفیت با آنالیز دارو و تعیین جایگاه فارماکوپه های بین المللی در کنترل و تضمین کیفیت داروها

يكشنبه

31

6

98

دكتر محمدي

13-15

 

جایگاه اعتبارسنجی در کنترل کیفیت داروها، اصول کلی اعتبار سنجی سیستم آنالیز و روشهای آنالیز مواد اولیه و فرآورده های دارویی

يكشنبه

7

7

98

دكتر محمدي

13-15

 

روشهای بررسی و تفسیر پارامترهای سنجش اعتبار روشهای آنالیز دارو ( بخش اول)

يكشنبه

14

7

98

دكتر محمدي

13-15

 

روشهای بررسی و تفسیر پارامترهای سنجش اعتبار روشهای آنالیز دارو ( بخش دوم)

يكشنبه

21

7

98

دكتر محمدي

13-15

 

Stability – Indicating   جایگاه روشهای آنالیز
در کنترل کیفیت داروها و نقش آزمونهای استرس در طراحی این روشها

يكشنبه

28

7

98

دكتر محمدي

13-15

 

الکتروفورز لوله موئین: اصول پایه و دستگاهوری

يكشنبه

12

8

98

دكتر محمدي

13-15

 

تکنیکهای رایج الکتروفورز لوله موئین در کنترل کیفیت داروها

يكشنبه

19

8

98

دكتر محمدي

13-15

 

روشهای کنترل شیمیایی داروها (شناسایی و سنجش گروههای مهم دارویی)

يكشنبه

26

8

98

دكتر محمدي

13-15

 

روشهای کنترل فیزیکوشیمیایی مواد و سیستم بسته بندی مواد اولیه و فرآورده های دارویی(بخش اول)

يكشنبه

3

9

98

دكتر محمدي

13-15

 

روشهای کنترل فیزیکوشیمیایی مواد و سیستم بسته بندی مواد اولیه و فرآورده های دارویی( بخش دوم)

يكشنبه

10

9

98

دكتر محمدي

13-15

 

بررسی عوامل ناپایداری فیزیکی و شیمیایی مواد اولیه و فرآورده های دارویی

يكشنبه

17

9

98

دكتر محمدي

13-15

 

روشهای انجام آزمایشات پایداری رسمی مواد اولیه و فرآورده های دارویی

يكشنبه

24

9

98

دكتر محمدي

13-15

 

انواع ناخالصیها و روشهای کنترل آنها در مواد اولیه و فرمولاسیونهای دارویی

يكشنبه

1

10

98

دكتر محمدي

13-15

 

نمونه برداری و روشهای آماده سازی نمونه ها در کنترل فیزیکوشیمیایی داروها

يكشنبه

8

10

98

دكتر محمدي

13-15

 

آزمایشات فیریکی جهت کنترل کیفیت فرآورده ها دارویی
 ( بخش اول)

يكشنبه

15

10

98

دكتر محمدي

13-15

 

آزمایشات فیریکی جهت کنترل کیفیت فرآورده ها دارویی
 ( بخش دوم)

 

كنترل فيزيك و شيميايي (1 واحد عملی) ، نيمسال نهم رشته داروسازي ورودي 94

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغيير استاد

موضوع

يكشنبه

21

7

98

دكتر محمدي

15-17

 

تستهای عمومی شناسایی گروههای مختلف دارویی

يكشنبه

28

7

98

دكتر محمدي

15-17

 

شناسایی سالیسیلاتها به روش کروماتوگرافی لایه نازک

يكشنبه

12

8

98

دكتر محمدي

15-17

 

شناسایی الکلها به روش شیمیایی و رفراکتومتری

يكشنبه

19

8

98

دكتر محمدي

15-17

 

سنجش کربنات لیتیم در قرص

يكشنبه

26

8

98

دكتر محمدي

15-17

 

تعیین مقدار رطوبت در گرانولهای کربنات لیتم به روش کارل فیشر

يكشنبه

3

9

98

دكتر محمدي

15-17

 

استخراج دیفن هیدرامین از الگزیر به روش تشکیل کمپلکس زوج یونی و سنجش آن به روش اسپکتروسکوپی

يكشنبه

10

9

98

دكتر محمدي

15-17

 

سنجش مترونیدازول در قرص به روش تیتراسیون غیرمایی

يكشنبه

17

9

98

دكتر محمدي

15-17

 

روشهای شناسایی اسید آسکوربیک و سنجش آن در قرص و آمپول

يكشنبه

24

9

98

دكتر محمدي

15-17

 

سنجش آموکسی سیلین در کپسول به روش یدومتریک

يكشنبه

1

10

98

دكتر محمدي

15-17

 

سنجش آلومینیم و منیزیم در سوسپانسیون دارویی

يكشنبه

8

10

98

دكتر محمدي

15-17

 

جداسازی و شناسایی مخلوط مواد اولیه دارویی به روش اشتاس – اتوو ( جلسه امتحان: گروه اول)

يكشنبه

15

10

98

دكتر محمدي

15-17

 

جداسازی و شناسایی مخلوط مواد اولیه دارویی به روش اشتاس – اتوو ( جلسه امتحان: گروه دوم)

 

فارماسیوتیکس 5 (1واحد عملی) ، نيمسال نهم رشته داروسازي ورودي 94

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

گروه

موضوع

دوشنبه

8

7

98

دکتر تولیت
 

13-17

هر دوگروه

مقدمات تئوری  درس- اعلام پروژه ها

دوشنبه

15

7

98

دکتر تولیت
 

13-17

گروه اول

تهیه میکروکپسول ژلاتین باروش کواسرواسیون ساده

دوشنبه

22

7

98

دکتر تولیت
 

13-17

گروه دوم

تهیه میکروکپسول ژلاتین باروش کواسرواسیون ساده

دوشنبه

29

7

98

دکتر تولیت
 

13-17

گروه اول

تهیه میکروکپسول ژلاتین باروش کواسرواسیون کمپلکس- تهیه میکروسفرکیتوزان با تغیییرpH

دوشنبه

13

8

98

دكتر عطايي

13-17

گروه دوم

تهیه میکروکپسول ژلاتین باروش کواسرواسیون کمپلکس- تهیه میکروسفرکیتوزان با تغیییرpH

دوشنبه

20

8

98

دکتر تولیت
 

13-17

گروه اول

تهیه میکروسفر اودراژیت با روش تبخیر حلال

دوشنبه

27

8

98

دکتر تولیت
دكتر عطايي

13-17

گروه دوم

تهیه میکروسفر اودراژیت با روش تبخیر حلال

دوشنبه

4

9

98

دکتر تولیت
دكتر عطايي

13-17

گروه اول

تهیه امولسیون چندگانه- تهیه میکرو امولسیون

دوشنبه

11

9

98

دکتر تولیت
دكتر عطايي

13-17

گروه دوم

تهیه امولسیون چندگانه- تهیه میکرو امولسیون

دوشنبه

18

9

98

دکتر تولیت
دكتر عطايي

13-17

هر دوگروه

ارائه پروژه

دوشنبه

25

9

98

دکتر تولیت
دكتر عطايي

13-17

هر دوگروه

ارائه پروژه

دوشنبه

2

10

98

دکتر تولیت
دكتر عطايي

13-17

هر دوگروه

ارائه پروژه

دوشنبه

9

10

98

دکتر تولیت
دكتر عطايي

13-17

هر دوگروه

ارائه پروژه

دوشنبه

16

10

98

دکتر تولیت
دكتر عطايي

13-17

هر دوگروه

ارائه پروژه

 

دارودرمانی3(3واحد نظری)، نيمسال نهم رشته داروسازي ورودي 94

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغییر استاد

موضوع

شنبه

23

6

98

دکترجهانگرد

8-10

 

کلیات سرطان 

 شنبه

23

6

98

دکترجهانگرد

10-12

 

سرطان های خون

سه شنبه

2

7

98

دکترجهانگرد

8-10

 

سرطان های غیر خونی

سه شنبه

2

7

98

دکترجهانگرد

10-12

 

عوارض داروهای شیمی درمانی

سه شنبه

9

7

98

دکترجهانگرد

8-10

 

آنمی

سه شنبه

9

7

98

دکترجهانگرد

10-12

 

عوارض خونی داروها

سه شنبه

16

7

98

دکترنجم الدین

8-10

 

حوادث عروق مغزی (1)

سه شنبه

16

7

98

دکترنجم الدین

10-12

 

حوادث عروق مغزی (2)

سه شنبه

23

7

98

دکترنجم الدین

8-10

 دکترمحبی

شوک (1)

سه شنبه

23

7

98

دکترنجم الدین

10-12

 دکترمحبی

شوک (2)

سه شنبه

30

7

98

دکترمحبی

8-10

دکترنجم الدین 

بیماری های اعصاب و روان (1)

سه شنبه

30

7

98

دکترمحبی

10-12

 دکترنجم الدین

بیماری های اعصاب و روان (2)

سه شنبه

14

8

98

دکترمحبی

8-10

 

بیماری های اعصاب و روان (3)

سه شنبه

14

8

98

دکترمحبی

10-12

 

دارودرمانی سالمندان ( 1 )

سه شنبه

21

8

98

دکترمحبی

8-10

 دکترنجم الدین 

دارودرمانی سالمندان ( 2 )

سه شنبه

21

8

98

دکترمحبی

10-12

 دکترنجم الدین 

دارودرمانی سالمندان ( 3 )

سه شنبه

28

8

98

دکترصادقی

8-10

 

کلیات داروهای ایمونومدولاتور

سه شنبه

28

8

98

دکتر صادقی

10-12

 

آرتریت روماتوئید

سه شنبه

5

9

98

دکتر صادقی

8-10

 

آرتریت نقرسی و استئوآرتریت

سه شنبه

5

9

98

دکتر صادقی

10-12

 

پایش دارو درمانی

سه شنبه

12

9

98

دکتر خویی

8-10

 

         باروری و ناباروری (1)                            

سه شنبه

12

9

98

دکتر خویی

10-12

 

باروری و ناباروری (2)

سه شنبه

19

9

98

دکتر خویی

8-10

 

اختلالات جنسی

سه شنبه

19

9

98

دکتر خویی

10-12

 

بیماریهای پوستی (1)

سه شنبه

26

9

98

دکتر خویی

8-10

 

بیماریهای پوستی (2)

سه شنبه

26

9

98

دکتر خویی

10-12

 

دارو درمانی بارداری و شیردهی

سه شنبه

3

10

98

دکتر غلامی

8-10

 

فارماکوویژیلانس

سه شنبه

3

10

98

دکتر غلامی

10-12

 

خطاهای دارویی

سه شنبه

10

10

98

دکتر کارگر

8-10

 

پیوند مغز استخوان 

 

فارماسيوتيكس 5(3 واحد نظری)، نيمسال نهم رشته داروسازي ورودي 94

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغيير استاد

موضوع

شنبه

23 

 6

 98

دستیاردکتر اطیابی 

8-10 

 

 

شنبه

30 

 98

 دستیاردکتر اطیابی

 8-10

 

 

شنبه 6 7 98  دستیاردکتر اطیابی 8-10    
شنبه 13 7 98  دستیاردکتر اطیابی 8-10    
شنبه 20 7 98 دستیاردکتر اطیابی 8-10    
شنبه 11 8 98 دستیاردکتر اطیابی 9-11    
شنبه 18 8 98 دستیاردکتر اطیابی 9-11    

 

کنترل میکروبی (2واحد نظری)، نيمسال نهم رشته داروسازي ورودي 94

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغيير استاد

موضوع

شنبه

30 

6

98

دکترصمدی

 11-13

 

 

شنبه

 6

7

98

 دکترصمدی

11-13 

 

 

شنبه

13 

7

98

 دکترصمدی

11-13 

 

 

شنبه

20 

7

98

  دکترصمدی

 11-13

 

 

شنبه

11 

98 

 دکترصمدی

 11-13

 

 

شنبه

 18

8

98

  دکترصمدی

 11-13

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

کنترل میکروبی (1واحد عملی)، نيمسال نهم رشته داروسازي ورودي 94

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغيير استاد

موضوع

چهارشنبه

7

98

دکترجمالی فر

8-12 

 

 

دوشنبه

 8

7

98

 دکترجمالی فر

 8-12

 

 

دوشنبه

 15

7

98

 دکترجمالی فر

 8-12

 

 

دوشنبه

 22

7

98

  دکترجمالی فر

 8-12

 

 

دوشنبه

 29

98 

  دکترجمالی فر

8-12 

 

 

دوشنبه 13 8 98  دکترجمالی فر 8-12    
دوشنبه 20 8 98  دکترجمالی فر 8-12    

       

اخلاق در داروسازی (2 واحد نظری)، نيمسال هشتم رشته داروسازي ورودي 94

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغییر استاد

موضوع

یک  شنبه

31

6

98

دکتر محبی

8-10

 

 

یک  شنبه

7

7

98

دکتر محبی

8-10