تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ يکشنبه ۲۴ شهريور    تعداد بازدید : 11282

ورودي 95

 

 

كلاسهاي برگزار شده

 

كلاسهاي برگزار نشده

 

كلاسهاي جبراني

 

 

  

بیوفارماسی (3 واحد نظري)، نيمسال هفتم رشته داروسازي ورودي 95

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغيير استاد

موضوع

 شنبه

23

6

98

دکتر اردکانی

 13-17

 

 

شنبه              

 

 

Close