تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۲ آبان    تعداد بازدید : 12193

ورودي 95

 

 

كلاسهاي برگزار شده

 

كلاسهاي برگزار نشده

 

كلاسهاي جبراني

 

 

بیوفارماسی (3واحد نظری) ، نيمسال هفتم رشته داروسازي ورودي 95

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغییراستاد

موضوع

شنبه

23

6

98

دکتر اردکانی

13-17

 

مفهوم بيوفارماسي، فارماكوكينتيك،تعاريف،منحني غلظت زمان
مکانیسمهای انتقال دارو

شنبه

30

6

98

دکتر اردکانی

13-17

 

مفهوم بیوفارماسی و عوامل فیزیولوژیک  موثر در جذب داروها
عوامل بيوفارماسيوتيکس موثر در طراحی اشکال دارویی

شنبه

6

7

98

دکتر اردکانی

13-17

 

عوامل بيوفارماسيوتيکس موثر در طراحی اشکال دارویی
مباحث ریاضی وآماری مرتبط با فارماکوکینتیک

شنبه

13

7

98

دکتر اردکانی

13-17

 

سيستم هاي بخشي : يك بخشي عروقي(اصول و مفاهیم)

شنبه

20

7

98

دکتر اردکانی

13-17

 

سيستم هاي بخشي : يك بخشي غير عروقي

شنبه

11

8

98

دکتر رویینی

8-12

 

حذف و دفع داروها و کليرانس كبدي و كليوي

شنبه

11

8

98

دکتر اردکانی

13-17

 

سيستم هاي دوبخشي عروقي

شنبه

18

8

98

دکتر صدرای

8-10

 

تزريق وريدي با سرعت ثابت (Infusion)

شنبه

18

8

98

دکتر رویینی

13-17

 

تعیين پارامترهاي فارماكوكينتيكي با استفاده از داده هاي ادراري

شنبه

25

8

98

دکتر صدرای

8-12

 

تزريق وريدي با سرعت ثابت (Infusion)

شنبه

2

9

98

دکتر صدرای

8-12

 

فارماکوکینتیک دوزهای مکرر

شنبه

9

9

98

دکتر صدرای

8-12

 

فراهمی زیستی و هم ارزی حیاتی

شنبه

16

9

98

دکتر صدرای

8-12

 

فارماكوكينتيك غير خطي

شنبه

23

9

98

دکتر صدرای

8-12

 

متابولیسم و فارماکوژنتیک

شنبه

30

9

98

دکتر صدرای

8-12

 

TDM استرئوشیمی , فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک و

شنبه

7

10

98

دکتر صدرای

8-12

 

فارماکوکینتیک در گروههای و بیماران خاص(مانند سالمندان، بچه ها ، بیماران کلیوی، کبدی و قلبی عروقی)             

 

سم شناسي نظري(2 واحد)، نيمسال هفتم  رشته داروسازي ورودي95

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغيير استاد

موضوع

یکشنبه

31

6

98

دکتر اربابی

8-10

 

کلیات  سم شناسی و انواع مطالعات 

یکشنبه

7

7

98

دکتر اربابی

8-10

 

مبانی توکسیکودینامیک

یکشنبه

14

7

98

دکتر اربابی

8-10

 

مبانی توکسیکوکینتیک

یکشنبه

21

7

98

دکتر اربابی

8-10

 

نقش متابولیسم در بروز و پیشگیری از  پاسخ های سمی

یکشنبه

28

7

98

دکتر اربابی

8-10

 

ارزیابی و مدیریت ریسک سموم در مدل های حاد و دوزهای مکرر

یکشنبه

12

8

98

دکتر اربابی

8-10

 

نقش متابولیسم در بروز و پیشگیری از  پاسخ های سمی

یکشنبه

19

8

98

دکتر اربابی

8-10

 

مبانی کارسینوژنزیس  و سموم کارسینوژن

یکشنبه

فوق العاده

 

 

دکتر اربابی

8-10

 

مبانی سمیت کبدی و کلیوی (1)

یکشنبه

3

9

98

دکتر اربابی

8-10

 

مبانی سمیت کبدی و کلیوی (2)

یکشنبه

فوق العاده

 

 

دکتر اربابی

8-10

 

مبانی سمیت سیستم عصبی و بیماری های عصبی ناشی از سموم

یکشنبه

17

9

98

دکتر اربابی

8-10

 

مبانی سمیت غدد درون ریز و عوامل مختل کننده سیستم اندوکراین

یکشنبه

24

9

98

دکتر اربابی

8-10

 

مبانی سمیت تناسلی و  اختلالات جنینی ناشی از سموم

یکشنبه

1

10

98

دکتر اربابی

8-10

 

مبانی سمیت خوني و بیماری های خونی ناشی از سموم

یکشنبه

8

10

98

دکتر اربابی

8-10

 

مبانی سمیت تنفسی و بیماری های  تنفسی ناشی از سموم

یکشنبه

15

10

98

دکتر اربابی

8-10

 

مبانی سمیت قلبی عروقی و بیماری های قلبی عروقی  ناشی از سموم

 

 

مفردات پزشكي 1(2واحد نظری) ، نيمسال هفتم رشته داروسازي ورودي 95

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغيير استاد

موضوع

شنبه

30

6

98

دکتر ادهمی

10-12

 

کلیات فارماکوگنوزی

دوشنبه

1

7

98

دکتر ادهمی

8-10

 

روش های عصاره گیری

دوشنبه

8

7

98

دکتر ادهمی

8-10

 

کروماتوگرافی

دوشنبه

15

7

98

دکتر منصف

8-10

 

قند ها و پلی ساکاریدها

دوشنبه

22

7

98

دکتر منصف

8-10

 

صمغ ها و موسیلاژها

دوشنبه

29

7

98

دکتر منصف

8-10

 

صمغ ها و موسیلاژها

دوشنبه

6

8

98

دکتر منصف

8-10

 

مان ها، گلیکوزیدهای سیانوژنیک و تیوسیانات

دوشنبه

13

8

98

دکتر دلنوازی

8-10

 

اسانس ها، مونوترپن ها

دوشنبه

20

8

98

دکتر دلنوازی

8-10

 

اسانس ها، مونوترپن ها

دوشنبه

27

8

98

دکتر دلنوازی

8-10

 

اسانس ها، مونوترپن ها

دوشنبه

4

9

98

دکتر دلنوازی

8-10

 

اسانس ها، سزکوئی ترپن ها

دوشنبه

11

9

98

دکتر دلنوازی

8-10

 

سزکوئی ترپن ها و سزکوئی ترپن لاکتون ها

دوشنبه

18

9

98

دکتر دلنوازی

8-10

 

دی ترپن ها، رزین ها

دوشنبه

25

9

98

دکتر ادهمی

8-10

 

تری ترپنوئیدها و استروئیدها، ساپونین ها

دوشنبه

2

10

98

دکتر ادهمی

8-10

 

تری ترپنوئیدها و استروئیدها، گلیکوزیدهای قلبی

دوشنبه

9

10

98

دکتر ادهمی

8-10

 

تتراترپنوئیدها، ایریدوئیدها، ایزوپرنوئیدهای متفرقه، ویتانولیدها، کوکوربیتاسینها، اکدیسونها

 

 

فارماسيوتيكس  3 (1 واحد عملی)، نيمسال هفتم رشته داروسازي ورودي 95

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

گروه

موضوع

سه شنبه

9

7

98

دکتر تولیت
دكتر عطايي

13-17

هردو گروه

 معرفی درس -  گروه بندی- فیلم آموزشی

سه شنبه

16

7

98


دكتر عطايي

13-17

گروه اول

بخوراکالیپتوس- دهانشویه ستیل پیریدینیوم کلراید- تهیه محلول خوراکی گلوکونات پتاسیم

سه شنبه

23

7

98


دكتر عطايي

13-17

گروه دوم

بخوراکالیپتوس- دهانشویه ستیل پیریدینیوم کلراید- تهیه محلول خوراکی گلوکونات پتاسیم

سه شنبه

30

7

98

دكتر عطايي

13-17

گروه اول

تهیه شربت پایه USP- تهیه شربت پایه بدون قند USP- تهیه شربت سولفات آهن- تهیه الگزیر تئوفیلین

سه شنبه

14

8

98

دکتر تولیت
 

13-17

گروه دوم

تهیه شربت پایه USP- تهیه شربت پایه بدون قند USP- تهیه شربت سولفات آهن- تهیه الگزیر تئوفیلین

سه شنبه

21

8

98

دكتر عطايي

13-17

گروه اول

تهیه ویال تزریقی چندبارمصرف سولفات منیزیم - محاسبه تونیسیته- تهیه محلول چشمی -آمپول

سه شنبه

28

8

98

دکتر تولیت
دكتر عطايي

13-17

گروه دوم

تهیه ویال تزریقی چندبارمصرف سولفات منیزیم - محاسبه تونیسیته- تهیه محلول چشمی- آمپول

سه شنبه

5

9

98

دکتر تولیت
دكتر عطايي

13-17

گروه اول

تهیه امولسیون با امولسیفایر طبیعی- تهیه امولسیون با امولسیفایرصناعی- محاسبه HLB-روشهای تشخیص نوع امولسیون- اندازه گیری ویسکوزیته 

سه شنبه

12

9

98

دکتر تولیت
دكتر عطايي

13-17

گروه دوم

تهیه امولسیون با امولسیفایر طبیعی- تهیه امولسیون با امولسیفایرصناعی- محاسبه HLB-روشهای تشخیص نوع امولسیون- اندازه گیری ویسکوزیته 

سه شنبه

19

9

98

دکتر تولیت
دكتر عطايي

13-17

گروه اول

تهیه سوسپانسیون پایه1  USP- تهیه سوسپانسیون پایه 2USP – تهیه سوسپانسیون پایه 3USP- تهیه سوسپانسیون استامینوفن- اندازه گیری ویسکوزیته 

سه شنبه

26

9

98

دکتر تولیت
دكتر عطايي

13-17

گروه دوم

تهیه سوسپانسیون پایه1  USP- تهیه سوسپانسیون پایه 2USP – تهیه سوسپانسیون پایه 3USP- تهیه سوسپانسیون استامینوفن- اندازه گیری ویسکوزیته 

سه شنبه

3

10

98

دکتر تولیت
دكتر عطايي

13-17

گروه اول

امتحان

 

فارماسيوتيكس  3 (واحد نظری)، نيمسال هفتم رشته داروسازي ورودي 95

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغيير استاد

موضوع

یکشنبه

31 

6

98

دکتر اکبری 

 10-12

 

 

چهارشنبه

 3

7

98

 دکتررفیعی

 10-12

 

 

یکشنبه 7 7 98 دکتراکبری 10-12    
چهارشنبه 10 7 98 دکتررفیعی 10-12    
یکشنبه 14 7 98 دکتراکبری 10-12    
یکشنبه 21 7 98 دکتر اکبری 10-12    
یکشنبه 28 7 98 دکتر اکبری 10-12    
چهارشنبه 24 7 98 دکتررفیعی 10-12    
چهارشنبه 1 8 98 دکتررفیعی 10-12    
یکشنبه 12 8 98 دکتر اکبری 10-12    
یکشنبه 19 8 98 دکتر اکبری 10-12    
چهارشنبه 22 8 98 دکتررفیعی 10-12    

 

كشت سلولي(1واحد نظری)، نيمسال هفتم رشته داروسازي ورودي 95

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغيير استاد

موضوع

دوشنبه

1

7

98

دكتر متوسلي

10-12

 

تاريخچه كشت سلولي
مزاياي كشت سلول ومحدوديت آن
تفاوت ميان سلولها در محيط زنده و محيط آزمايشگاهي
كاربرد كشت سلول

دوشنبه

8

7

98

دكتر متوسلي

10-13

 

طراحي آزمايشگاه و اتاق كشت
تجهيزات ضروري كشت سلول
تجهيزات بهبود دهنده كيفيت كار
تجهيزات و لوازم نگهداري سلول ها و استريل كردن

دوشنبه

15

7

98

دكتر متوسلي

10-12

 

سوبستراهاي كشت جهت چسبندگي و رشد سلول ها در محيط كشت
سوبستراهاي طبيعي و جايگزين هاي سنتزي آنها
لايه هاي مغذي و حمايت كننده سلول ها
انتخاب ظروف كشت

دوشنبه

22

7

98

دكتر متوسلي

10-12

 

محيط هاي كشت جانوري و اجزاي آنها
ويژگي محيط كشت
سيستم هاي بافري
سرم و انواع آن
محيط كشت بدون سرم و جايگزين هاي سرم

دوشنبه

29

7

98

دكتر متوسلي

10-13

 

انواع كشت سلول
كشت اوليه
ايجاد دودمان هاي ناميراي سلولي
كشت دودمان هاي سلولي نرمال و سرطاني
كشت بافت و قطعات بافتي

كشت سه بعدي

دوشنبه

13

8

98

دكتر متوسلي

10-12

 

ويژگي سلولها در محيط كشت
خصوصيات مورفولوژيكي
بررسي منحني رشد و زمان دو برابر شدن سلولها
محتوي كروموزومي و فعاليت آنزيمي

دوشنبه 13 8 98 دكتر متوسلي 8-10   محيط هاي كشت جانوري و اجزاي آنها
ويژگي محيط كشت
سيستم هاي بافري
سرم و انواع آن
محيط كشت بدون سرم و جايگزين هاي سرم

دوشنبه

20

8

98

دكتر متوسلي

10-12

 

تعويض محيط سلول ها
پاساژ سلول هاي چسبنده و سوسپانسيون
شمارش سلولي و تعيين درصد بقاي سلولي
نگهداري و فريز كردن دودمانهاي سلولي

دوشنبه

22

8

98

دكتر متوسلي

10-12

 

مفهوم آلودگي
منابع آلودگي
انواع آلودگي(ميكروبي،قارچي،ويروسي و مايكوپلاسما)
شناسايي مايكوپلاسما
كنترل آلودگي كشت
آلودگي كراس و شناسايي آن

 

شيمي دارويي3 (3واحد نظری)، نيمسال هفتم رشته داروسازي ورودي 95

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغيير استاد

موضوع

دوشنبه

25

6

98

دکتر اکبرزاده

13-15

 

آگونیست ها و آنتاگونیست های سیستم گابا ارژیک

چهارشنبه

27

6

98

 دكتر امانلو

8-10

 

مخدر های ضد درد

شنبه 30 6 98 دکتراسدی 8-10    

دوشنبه

1

7

98

دکتر اکبرزاده

13-15

 

داروهای ضد صرع

چهارشنبه

3

7

98

 دكتر امانلو

8-10

 دکتر اکبرزاده

مخدر های ضد درد

شنبه 6 7 98 دکتراسدی 10-12    

دوشنبه

8

7

98

دکتر اکبرزاده

13-15

 

داروهای ضد صرع

چهارشنبه

10

7

98

 دكتر امانلو

8-10

دکتر اکبرزاده 

مخدر های ضد درد

دو شنبه

15

7

98

دکتر اکبرزاده

13-15

 دكتر امانلو

بنزودیازپین ها

چهارشنبه

17

7

98

دکتر امانلو

8-10

 دکترشفیعی

داروهای ضد سایکوز

دو شنبه

22

7

98

دکتر اکبرزاده

13-15

 دكتر امانلو 

بنزودیازپین ها

جهار شنبه

24

7

98

دکتر امانلو

8-10

 

داروهای ضد سایکوز

دو شنبه

29

7

98

دکتر اکبرزاده

13-15

دکترشفیعی 

بیهوش کننده ها

جهار شنبه

1

8

98

دکتر امانلو

8-10

 

بوتیروفنون ها و بنزامیدها

دوشنبه

6

8

98

دکترشفیعی

13-15

 

هالوسینوژن ها

جهارشنبه

8

8

98

دکتر امانلو

8-10

 

داروهاي بیماری های نورودژنراتیو

دوشنبه

13

8

98

دکترشفیعی

13-15

 

داروهای جدید و طراحی آنها بر اساس فارماکوکینتیک

دوشنبه

20

8

98

دکترشفیعی

13-15

 

خلط آورها

چهار شنبه

22

8

98

دکتر امانلو

8-10

 دکتر خلج

داروهاي بیماری های نورودژنراتیو

دو شنبه

27

8

98

دکترشفیعی

13-15

 

رادیو داروها

چهارشنبه

29

8

98

دکتر امانلو

8-10

 

آگونیست هاو آنتاگونیست های دوپامینرژیک

دوشنبه

4

9

98

دکترشفیعی

13-15

 

رادیو داروها

چهارشنبه

6

9

98

دکترسوری

8-10

 

داروهاي ضد دپرسیون

دو شنبه

11

9

98

------

13-15

 

امتحان بین ترم-مباحث خانم دکتر اکبرزاده و آقای دکتر امانلو

چهارشنبه

13

9

98

دکتر سوری

8-10

 

داروهاي ضد دپرسیون

دو شنبه

18

9

98

دکتر سوری

13-15

 

داروهاي ضد دپرسیون

چهارشنبه

20

9

98

دکتر سوری

8-10

 

آگونیست ها و آنتاگونیست های سروتونین

دو شنبه

25

9

98

دکتر سوری

13-15

 

ضد دردها و ضد التهاب های غیر استروییدی

جهارشنبه

27

9

98

دکترسوری

8-10

 

ضد دردها و ضد التهاب های غیر استروییدی

 

دارودرمانی1 (3واحد نظری) ، نيمسال نهم رشته داروسازي ورودي 95

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغيير استاد

موضوع

سه شنبه

26

6

98

دکتر طلاساز

8-10

 

ترومبوز

سه شنبه

26

6

98

دکتر طلاساز

10-12

 

سندروم کرونری حاد (1)

سه شنبه

2

7

98

دکتر طلاساز

8-10

 

سندروم کرونری حاد (2)

سه شنبه

2

7

98

دکتر طلاساز

10-12

 

آریتمی

سه شنبه

9

7

98

دکتر طلاساز

8-10

 

 نارسایی احتقانی قلب (1)

سه شنبه

9

7

98

دکتر طلاساز

10-12

 

نارسایی احتقانی قلب (2)

شنبه 13 7 98 دکتر طلاساز 8-12    

سه شنبه

16

7

98

دکترخلیلی

8-10

 

دارو درمانی یبوست و اسهال

سه شنبه

16

7

98

دکترخلیلی

10-12

 

دارودرمانی دربیماری های دستگاه گوارش فوقانی

سه شنبه

23

7

98

دکترخلیلی

8-10

دکتر رستگارپناه

بیماریهای دستگاه گوارش تحتانی

سه شنبه

23

7

98

دکترخلیلی

10-12

دکتررستگارپناه 

دارودرمانی در نارسائی کبد پیشرفته

سه شنبه

30

7

98

دکترخلیلی

8-10

 دکتررستگارپناه 

کلیات آنتی بیوتیکها (1 )

سه شنبه

30

7

98

دکترخلیلی

10-12

 دکتررستگارپناه 

کلیات آنتی بیوتیکها (2 )

سه شنبه

14

8

98

دکترخلیلی

8-10

 

عفونتهای دستگاه تنفسی تحتانی

سه شنبه

14

8

98

دکترخلیلی

10-12

 

عفونتهای دستگاه تنفسی فوقانی

سه شنبه

21

8

98

دکترخلیلی

8-10

 

عفونت های ادراری

سه شنبه

21

8

98

دکترخلیلی

10-12

 

عفونتهای شایع ویروسی، قارچی، انگلی

سه شنبه

28

8

98

دکترخلیلی

8-10

 

عفونتهای مقاربتی

سه شنبه

28

8

98

دکترخلیلی

10-12

 

هپاتیت های ویروسی

سه شنبه

5

9

98

دکترخلیلی

8-10

 

HIV and AIDS

سه شنبه

5

9

98

دکترخلیلی

10-12

 

بیماریهای اندمیک ایران (تب مالت ، لپتوسپیروز)

سه شنبه

12

9

98

دکتر نجم الدین

8-10

 

استئومیلیت، آرتریت سپتیک (عفونت مفصل)، سلولیت

سه شنبه

12

9

98

دکتر هنرمند

10-12

 

مننژیت ، آنسفالیت

سه شنبه

19

9

98

دکتر غلامی

8-10

 

پرفشاری خون (1)

سه شنبه

19

9

98

دکتر غلامی

10-12

 

پر فشاری خون (2)

سه شنبه

26

9

98

دکتر غلامی

8-10

 

دیس لیپیدمی

سه شنبه

26

9

98

دکتر غلامی

10-12

 

بیماری های ایسکمیک قلب

سه شنبه

3

10

98

دکتر نجم الدین

8-10

 

تفسیرتستهای آزمایشگاهی

سه شنبه

3

10

98

دکتر نجم الدین

10-12

 

دارودرمانی درد

سه شنبه

10

10

98

دکتر نجم الدین

8-10

 

دارودرمانی تهوع واستفراغ

سه شنبه

10

10

98

دکتر نجم الدین

10-12

 

واکنشهای حساسیت داروئی

 

سم شناسي (2واحد عملی)، نيمسال هفتم  رشته داروسازي ورودي 92

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

تغيير استاد

ساعت

موضوع

 چهارشنبه

10 

7

98

دکترحسینی

 

13-17 

 

  چهارشنبه

 17

7

98

 دکترحسینی

 

13-17 

 

چهارشنبه 

 24

7

98

  دکترحسینی

 

13-17 

 

 چهارشنبه

 1

8

98

  دکترحسینی

 

 13-17

 

 چهارشنبه

 22

8

98

 دکترحسینی

 

 13-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Close