دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده داروسازی
کد : 7375      تاریخ انتشار : ۱۳۹۱ چهارشنبه ۲۹ آذر تعداد بازدید : 8575

برگزاري كلاسها | ورودي 94

ورودي 94

 

كلاسهاي برگزار شده

 

كلاسهاي برگزار نشده

 

كلاسهاي جبراني

 

 

آنالیز دستگاهی (3واحد نظری، 1واحد عملی)، نيمسال هشتم رشته داروسازي ورودي 94

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغيير استاد

موضوع

سه شنبه

16

11

97

دکتر سوری

13-17

 

uv

سه شنبه

23

11

97

دکتر سوری

13-17

 

uv

سه شنبه

30

11

97

دکتر امینی

13-17

 

کرو ماتوگرافی

سه شنبه

7

12

97

دکتر ا مینی

13-17

 

کرو ماتوگرافی

سه شنبه

14

12

97

دکتر ا مینی

13-17

 

مادون قرمز

سه شنبه

21

12

97

دکتر ا مینی

13-17

 

مادون قرمز

سه شنبه

20

1

98

دکتر ا مینی

13-17

 

مادون قرمز

سه شنبه

27

1

98

دکتر امانلو

13-17

 

فلورسانس و جذب اتمی

سه شنبه

3

2

98

دکتر پیرعلی

13-17

 

طیف جرمی

سه شنبه

10

2

98

دکتر امینی

13-15

 

امتحان

سه شنبه

17

2

98

دکتر پیرعلی

13-17

 

ان ام آر

سه شنبه

24

2

98

دکتر سادات ابراهیمی

14-18

 

ان ام آر

یکشنبه 29 2 98 دکتر امانلو 8-10    

سه شنبه

31

2

98

دکتر امینی

13-17

 دکتر سادات

حل تمرین

سه شنبه

7

3

98

دکتر امینی

13-17

 

حل تمرین

سه شنبه

21

3

98

دکتر امینی

13-17

 

حل تمرین

 

مفردات پزشکی 2 (3 واحد نظری)، نيمسال هشتم رشته داروسازي ورودي 94

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغيير استاد

موضوع

چهارشنبه

17

11

97

دکتر منصف

8-10

 

کلیات آلکالوئیدها

چهارشنبه

17

11

97

دکتر منصف

10-12

 

آلکالوئیدهای گروه پیریدین، پیپریدین و تروپان

چهارشنبه

24

11

97

دکتر منصف

8-10

 

آلکالوئیدهای گروه ایزوکینولین

چهارشنبه

24

11

97

دکتر منصف

10-12

 

آلکالوئیدهای گروه کینولین و ایندولی

چهارشنبه

1

12

97

دکتر منصف

8-10

 

آلکالوئیدهای گروه لوپینان، گزانتین و ایمیدازول

چهارشنبه

1

12

97

دکتر منصف

10-12

 

آلکالوئید آمیدها

چهارشنبه

8

12

97

دکتر ادهمی

8-10

 

کلیات ترکیبات فنولی، طبقه بندی، فنول ساده  و فنولیک اسیدها

چهارشنبه

8

12

97

دکتر ادهمی

10-12

 

استوفنون، کومارین ، ایزوکومارین، کرومون

دوشنبه 13 12 97 دکتر منصف 8-12    

چهارشنبه

15

12

97

دکتر ادهمی

8-10

 

نفتوکینون، گزانتون، آنتراکینون

چهارشنبه

15

12

97

دکتر ادهمی

10-12

 

استیلبن، لیگنان، لیگنین، تانن ها

چهارشنبه

22

12

97

دکتر ادهمی

8-10

 

فلاونوئیدها

چهارشنبه

22

12

97

دکتر ادهمی

10-12

 

فلاونوئیدها و آنتوسیانین ها

چهارشنبه

21

1

98

دکتر توفیقی

8-10

 

فیتوتراپی بیماری های  گوارشی و کبد

چهارشنبه

21

1

98

دکتر توفیقی

10-12

 

فیتوتراپی بیماری های  تنفسی و پوستی

چهارشنبه

28

1

98

دکتر توفیقی

8-10

 

فیتوتراپی بیماری های  سیستم اعصاب و قلبی-عروقی

چهارشنبه

28

1

98

دکتر توفیقی

10-12

 

فیتوتراپی بیماری های  اختلالات هورمونی، قند و ...

چهارشنبه

4

2

98

دکتر توفیقی

8-10

 

فیتوتراپی : Skill lab

چهارشنبه

4

2

98

دکتر توفیقی

10-12

 

فیتوتراپی : Skill lab

چهارشنبه

11

2

98

دکتر توفیقی

8-10

 

فیتوتراپی : Skill lab

چهارشنبه

11

2

98

دکتر توفیقی

10-12

 

تداخلات داروهای گیاهی و شیمیایی

چهارشنبه

18

2

98

دکتر گودرزی

8-10

 

فرآوری مواد اولیه و محصولات گیاهی و طبیعی

چهارشنبه

18

2

98

دکتر گودرزی

10-12

 

ارزشیابی داروهای گیاهی

چهارشنبه

25

2

98

دکتر گودرزی

8-10

 

ارزشیابی داروهای گیاهی

چهارشنبه

25

2

98

دکتر دلنوازی

10-12

 

گیاهان سمی

چهارشنبه

1

3

98

دکتر دلنوازی

8-10

 

گیاهان سمی

چهارشنبه

1

3

98

دکتر دلنوازی

10-12

 

داروهای گیاهی ضد سرطان

چهارشنبه

8

3

98

دکتر وزیریان

8-10

 

چربی ها و روغن ها

چهارشنبه

8

3

98

دکتر وزیریان

10-12

 

چربی ها و روغن ها

چهارشنبه

23

3

98

دکتر وزیریان

8-10

 

رزینها

چهارشنبه

23

3

98

دکتر وزیریان

10-12

 

نوتراسیوتیکال ها

 

فارماسیوتیکس4 (2واحد نظری)،نیمسال هشتم رشته داروسازی ورودی 94

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغيير استاد

موضوع

یکشنبه

28

11

97

دکتر روح الامینی

9:30-11

 

دارورسانی استنشاقی، کلیات، تعاریف و تاریخچه

یکشنبه

28

11

97

دکتر روح الامینی

11-12:30

 

دارورسانی استنشاقی MDI (1)

یکشنبه

5

12

97

دکتر روح الامینی

8-12

 

دارورسانی استنشاقی MDI (1)

یکشنبه

12

12

97

دکتر روح الامینی

9:30-11

 

دارورسانی استنشاقی ارزیابی های درون تن و برون تن (1)

یکشنبه

12

12

97

دکتر روح الامینی

11-12:30

 

دارورسانی استنشاقی ارزیابی های درون تن و برون تن (2)

یکشنبه

19

12

97

دکتر روح الامینی

9:30-11

 

دارورسانی از راه بینی (1)

یکشنبه

19

12

97

دکتر روح الامینی

11-12:30

 

دارورسانی از راه بینی (1)

یکشنبه

26

12

97

دکتر روح الامینی

9:30-11

 

دارورسانی از راه بینی (2)

یکشنبه

18

1

98

دکترگیلانی

8-12

 

دارورسانی استنشاقی MDI (1)

یکشنبه

25

1

98

دکترگیلانی

8-10

 

دارورسانی استنشاقی MDI (2)

یکشنبه

25

1

98

دکتر گیلانی

10-12

 

فرمولاسیون شیاف ها

یکشنبه

8

2

98

دکتر اکبری

8-10

 

آشنایی با فرآورده های نیمه جامد

یکشنبه

8

2

98

دکتر اکبری

10-12

 

اشنایی با پوست و فیزیولوژی

یکشنبه

15

2

98

دکتر اکبری

10-12

 

ژل و فرمولاسیون ژنها

یکشنبه

15

2

98

دکتر اکبری

10-12

 

پماد و پایه های پماد و فرمولاسیون پماد

یکشنبه

22

2

98

دکتر اکبری

8-10

 

سایر فرآورده های نیمه جامد از قیبل کندویون ،ضماد،خمیرو.....

 

فارماکوگنوزی  (2واحد عملی)، نيمسال هشتم رشته داروسازي ورودي 94

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغيير استاد

موضوع

یکشنبه

14

11

97

دکتر منصف

13-15

 

جلسه توجیهی و گروه بندی کلاس

چهارشنبه

17

11

97

دکتر منصف

13-17

 

جلسه توجیهی و گروه بندی کلاس

یکشنبه

21

11

97

دکتر وزیریان

13-17

 

تعیین مقدار آب و خاکستر

چهارشنبه

24

11

97

دکتر وزیریان

13-17

 

تعیین مقدار آب و خاکستر

یکشنبه

28

11

97

دکتر توفیقی

13-17

 

عصاره گیری، کروماتوگرافی لایه نازک

چهارشنبه

1

12

97

دکتر توفیقی

13-17

 

عصاره گیری، کروماتوگرافی لایه نازک

یکشنبه

5

12

97

دکتر وزیریان

13-17

 

کروماتوگرافی ستونی

چهارشنبه

8

12

97

دکتر وزیریان

13-17

 

کروماتوگرافی ستونی

یکشنبه

12

12

97

دکتر دلنوازی

13-17

 

استخراج نشاسته، تعیین مقدار پکتین

چهارشنبه

15

12

97

دکتر دلنوازی

13-18

 

استخراج نشاسته، تعیین مقدار پکتین

یکشنبه

19

12

97

دکتر ادهمی

13-17

 

استخراج و تعیین مقدار اسانس،
شناسایی والپوتریات ها

چهارشنبه

22

12

97

دکتر ادهمی

13-17

 

استخراج و تعیین مقدار اسانس،
شناسایی والپوتریات ها

یکشنبه

18

1

98

دکتر دلنوازی

13-17

 

شناسائی ساپونین، شناسایی گلیکوزیدهای قلبی
تجسس تری ترپن و استرول غیر اشباع

چهارشنبه

21

1

98

دکتر دلنوازی

13-18

 

شناسائی ساپونین، شناسایی گلیکوزیدهای قلبی
تجسس تری ترپن و استرول غیر اشباع

یکشنبه

25

1

98

دکتر ادهمی

13-17

 

شناسایی و استخراج آلکالوئیدها

چهارشنبه

28

1

98

دکتر ادهمی

13-17

دکتر منصف 

شناسایی و استخراج آلکالوئیدها

یکشنبه

8

2

98

دکتر منصف

13-17

 

استخراج، شناسایی و تعیین مقدار کافئین

چهارشنبه

11

2

98

دکتر منصف

13-17

 

استخراج، شناسایی و تعیین مقدار کافئین

یکشنبه

15

2

98

دکتر منصف

13-17

 

تعیین مقدار اسیدهای گیاهی، 
شناسایی گلیکوزیدهای سیانوژنیک

چهارشنبه

18

2

98

دکتر منصف

17-13

 

تعیین مقدار اسیدهای گیاهی، 
شناسایی گلیکوزیدهای سیانوژنیک

یکشنبه

22

2

98

دکتر دلنوازی

13-17

 

استخراج و تعیین مقدار گلیسیریزین، شناسایی تانن ها

چهارشنبه

25

2

98

دکتر دلنوازی

13-17

 

استخراج و تعیین مقدار گلیسیریزین، شناسایی تانن ها

یکشنبه

29

2

98

دکتر خانوی

13-17

 

شناسائی فلاونوئیدها و آنتوسیانین­ها

چهارشنبه

1

3

98

دکتر خانوی

13-17

 

شناسائی فلاونوئیدها و آنتوسیانین­ها

یکشنبه 5 3 98 دکتر ادهمی 13-17    

چهارشنبه

8

3

98

دکتر ادهمی

13-17

 

تعیین مقدار محتوای تام آنتراکینون­های برگ سنا بر اساس سنوزید B

یکشنبه

12

3

98

دکتر ادهمی

13-17

 

تعیین مقدار محتوای تام آنتراکینون­های برگ سنا بر اساس سنوزید B

 

 

دارودرمانی2 (3واحد نظری)، نيمسال هشتم رشته داروسازي ورودي 94

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغییر استاد

موضوع

سه  شنبه

16 

11

97

 دکتر امینی

8-12 

 

آسم   
COPD  

 سهشنبه

23 

11

97

 دکتر امینی

8-12 

 

رینیت آلرژیک، سوء مصرف مواد (1) 

 سهشنبه 30 11 97 دکتر امینی 8-10   سوء مصرف مواد (2) 
سهشنبه 30 11 97 دکتر دشتی 10-12   نارسایی حاد کلیوی
سه شنبه 7 12 97 دکتر دشتی 8-10   نارسایی مزمن کلیوی 
سه شنبه 7 12 97 دکتر دشتی 10-12   تعادل آب و الکترولیت های بدن (1) 
سه شنبه 14 12 97 دکتر دشتی 8-10   تعادل آب و الکترولیت های بدن (2)
سه شنبه 14 12 97 دکتر دشتی 10-12   تنظیم دوزداروها در نارسایی کبدی و کلیوی
سه شنبه 21 12 97 دکتر دشتی 8-10   دارودرمانی پیوند اعضاء
سه شنبه 21 12 97 دکتر دشتی 10-12    عوارض کلیوی داروها
سه شنبه 20 1 98 دکتر هنرمند 8-10   صرع (1)
سه شنبه 20 1 98 دکتر هنرمند 10-12   صرع (2)
سه شنبه 27 1 98 دکتر هنرمند 8-10   سردرد
سه شنبه 27 1 98 دکتر هنرمند 10-12   پارکینسون
سه شنبه 3 2 98 دکتر هنرمند 8-10   M.S
سه شنبه 3 2 98 دکتر هنرمند 10-12   میاستنی گراویس
سه شنبه 10 2 98 دکتر هنرمند 8-10   اختلالات خواب
سه شنبه 10 2 98  دکتر محبی 10-12   اختلالات تیروئید
سه شنبه 17 2 98  دکتر هنرمند 8-10   دیابت (1)
سه شنبه 17 2 98 دکتر هنرمند 10-12   دیابت (2)
سه شنبه 24 2 98  دکتر محبی 8-10   اختلالات زنان (1) (یائسگی ، دیسمنوره)
سه شنبه 24 2 98  دکتر محبی 10-12   اختلالات زنان (2) (PCO ، اندومتریوز)
سه شنبه 31 2 98  دکتر محبی 8-10   چاقی
سه شنبه 31 2 98  دکتر محبی 10-12   اختلالات غده فوق کلیوی و هیپوفیز
سه شنبه 7 3 98 دکتر فقیهی 8-10   تغذیه در نوزادان
سه شنبه 7 3 98 دکتر فقیهی 10-12   مکمل در کودکان
سه شنبه 21 3 98 دکتر فقیهی 8-10   واکسیناسیون
سه شنبه 21 3 98 دکتر فقیهی 10-12   مایع درمانی در کودکان