اهدای جوایز نفرات اول سال تحصیلی 92-91
حجت الاسلام والمسلمین عیسی زاده مسئول نهاد نم...
اهدای جوایز نفرات اول سال تحصیلی 92-91
جشن روپوش سفید
دکتر پورهاشمی رئیس دانشکده دندانپزشکی پردیس ب...
دکتر نسل سراجی معاون آموزشی پردیس بین الملل
جشن روپوش سفید
اهدای جوایز نفرات اول سال تحصیلی 92-91
قرائت مرام نامه توسط دانشجویان پردیس
دکتر علی جعفریان رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهرا...
جشن روپوش سفید
برترین های آموزشی پژوهشی پردیس بین الملل
اهدای جوایز نفرات اول سال تحصیلی 92-91
رئیس دانشکده دندانپزشکی و معاون آموزشی دانشکد...
آئین نمادین روپوش سفید
جشن روپوش سفید
Close