جستجو:        
تعداد رکورد:218
امتحان تئوری کلینیک اندو
۱۳۹۶ شنبه ۲۲ مهر
امتحان تئوری کلینیک اندو
امتحان تئوری کلینیک اندو
نفرات اول تا سوم نمیسال دوم تحصیلی 95-96
۱۳۹۶ شنبه ۲۲ مهر
نفرات اول تا سوم نمیسال دوم تحصیلی 95-96
نفرات اول تا سوم نمیسال دوم تحصیلی 95-96
تمدید مهلت ثبت نام اینترنتی آزمون دانش آموختگان خارج ازکشور دوره هفتم
۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۹ مهر
تمدید مهلت ثبت نام اینترنتی آزمون دانش آموختگان خارج ازکشور دوره هفتم
تمدید مهلت ثبت نام اینترنتی آزمون دانش آموختگان خارج ازکشور دوره هفتم
اطلاعیه راهنمای ثبت نام دانش آموختگان خارج کشور دوره هفتم
۱۳۹۶ يکشنبه ۱۶ مهر
اطلاعیه راهنمای ثبت نام دانش آموختگان خارج کشور دوره هفتم
اطلاعیه راهنمای ثبت نام دانش آموختگان خارج کشور دوره هفتم
اطلاعیه دانش آموختگان خارج کشور دوره هفتم
۱۳۹۶ يکشنبه ۱۶ مهر
اطلاعیه ثبت نام آزمون ملی دوره هفتم
اطلاعیه دانش آموختگان خارج کشور دوره هفتم
حذف واحد های دانشجویان بدهکار
۱۳۹۶ سه شنبه ۴ مهر
حذف واحد های دانشجویان بدهکار
حذف واحد های دانشجویان بدهکار
اطلاعیه مهم-امورمالی
۱۳۹۶ دوشنبه ۲۰ شهريور
قابل توجه کلیه دانشجویان
اطلاعیه مهم-امورمالی
دعوتنامه حضور در جشن روپوش سفید
۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۲ شهريور
دعوتنامه حضور در جشن روپوش سفید برای ورودی های 93 و 94
دعوتنامه حضور در جشن روپوش سفید
اطلاعیه مهم -تصمیمات شورای آموزشی جهت شروع ترم جدید
۱۳۹۶ سه شنبه ۲۱ شهريور
تصمیمات شورای آموزشی جهت شروع ترم جدید
اطلاعیه مهم -تصمیمات شورای آموزشی جهت شروع ترم جدید
مراجعه حضوري و تعيين سايز روپوش دانشجویان واجدشرایط جشن روپوش سفید
۱۳۹۶ يکشنبه ۱۲ شهريور
مراجعه حضوري و تعيين سايز روپوش دانشجویان واجدشرایط جشن روپوش سفید
مراجعه حضوري و تعيين سايز روپوش دانشجویان واجدشرایط جشن روپوش سفید
Close