جستجو:        
تعداد رکورد:223
بازدید معاونت بین الملل دانشگاه از دانشکده دندانپزشکی پردیس
۱۳۹۶ چهارشنبه ۱ آذر
بازدید معاونت بین الملل دانشگاه از دانشکده دندانپزشکی پردیس
بازدید معاونت بین الملل دانشگاه از دانشکده دندانپزشکی پردیس
چهارمین جشنواره ابن سینا
۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۰ آبان
چهارمین جشنواره ابن سینا
چهارمین جشنواره ابن سینا
فعالسازی سامانه انتقالی و میهمان
۱۳۹۶ يکشنبه ۳۰ مهر
فعالسازی سامانه انتقالی و میهمان
فعالسازی سامانه انتقالی و میهمان
برگزاری نمایشگاه کتاب در دانشکده
۱۳۹۶ سه شنبه ۲۵ مهر
برگزاری نمایشگاه کتاب در دانشکده
برگزاری نمایشگاه کتاب در دانشکده
تاریخ وزمان برگزاری جلسه معارفه شرکت کنندگان دوره هفتم آزمون ملی
۱۳۹۶ شنبه ۲۲ مهر
معارفه
تاریخ وزمان برگزاری جلسه معارفه شرکت کنندگان دوره هفتم آزمون ملی
امتحان تئوری کلینیک اندو
۱۳۹۶ شنبه ۲۲ مهر
امتحان تئوری کلینیک اندو
امتحان تئوری کلینیک اندو
نفرات اول تا سوم نمیسال دوم تحصیلی 95-96
۱۳۹۶ شنبه ۲۲ مهر
نفرات اول تا سوم نمیسال دوم تحصیلی 95-96
نفرات اول تا سوم نمیسال دوم تحصیلی 95-96
تمدید مهلت ثبت نام اینترنتی آزمون دانش آموختگان خارج ازکشور دوره هفتم
۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۹ مهر
تمدید مهلت ثبت نام اینترنتی آزمون دانش آموختگان خارج ازکشور دوره هفتم
تمدید مهلت ثبت نام اینترنتی آزمون دانش آموختگان خارج ازکشور دوره هفتم
اطلاعیه راهنمای ثبت نام دانش آموختگان خارج کشور دوره هفتم
۱۳۹۶ يکشنبه ۱۶ مهر
اطلاعیه راهنمای ثبت نام دانش آموختگان خارج کشور دوره هفتم
اطلاعیه راهنمای ثبت نام دانش آموختگان خارج کشور دوره هفتم
اطلاعیه دانش آموختگان خارج کشور دوره هفتم
۱۳۹۶ يکشنبه ۱۶ مهر
اطلاعیه ثبت نام آزمون ملی دوره هفتم
اطلاعیه دانش آموختگان خارج کشور دوره هفتم
Close