جستجو:        
تعداد رکورد:223
حذف واحد های دانشجویان بدهکار
۱۳۹۶ سه شنبه ۴ مهر
حذف واحد های دانشجویان بدهکار
حذف واحد های دانشجویان بدهکار
اطلاعیه مهم-امورمالی
۱۳۹۶ دوشنبه ۲۰ شهريور
قابل توجه کلیه دانشجویان
اطلاعیه مهم-امورمالی
دعوتنامه حضور در جشن روپوش سفید
۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۲ شهريور
دعوتنامه حضور در جشن روپوش سفید برای ورودی های 93 و 94
دعوتنامه حضور در جشن روپوش سفید
اطلاعیه مهم -تصمیمات شورای آموزشی جهت شروع ترم جدید
۱۳۹۶ سه شنبه ۲۱ شهريور
تصمیمات شورای آموزشی جهت شروع ترم جدید
اطلاعیه مهم -تصمیمات شورای آموزشی جهت شروع ترم جدید
مراجعه حضوري و تعيين سايز روپوش دانشجویان واجدشرایط جشن روپوش سفید
۱۳۹۶ يکشنبه ۱۲ شهريور
مراجعه حضوري و تعيين سايز روپوش دانشجویان واجدشرایط جشن روپوش سفید
مراجعه حضوري و تعيين سايز روپوش دانشجویان واجدشرایط جشن روپوش سفید
پانزدهمین کنگره دندانپزشکان سراسر کشور
۱۳۹۶ دوشنبه ۶ شهريور
پانزدهمین کنگره دندانپزشکان سراسر کشور
پانزدهمین کنگره دندانپزشکان سراسر کشور
زمان برگزاری کارگاه مهارتهای بالینی در نیمسال اول 97-96- ورودی 94
۱۳۹۶ شنبه ۴ شهريور
زمان برگزاری کارگاه مهارتهای بالینی در نیمسال اول 97-96- ورودی 94
زمان برگزاری کارگاه مهارتهای بالینی در نیمسال اول 97-96- ورودی 94
شرایط ورود به بخش و پرکلینیک اندو در نیمسال اول 97-96 (ورودی 93)
۱۳۹۶ شنبه ۴ شهريور
شرایط ورود به بخش و پرکلینیک اندو در نیمسال اول 97-96
شرایط ورود به بخش و پرکلینیک اندو در نیمسال اول 97-96 (ورودی 93)
شرایط ورود به بخش و پرکلینیک اندو در نیمسال اول 97-96 (ورودی 92)
۱۳۹۶ شنبه ۴ شهريور
شرایط ورود به بخش و پرکلینیک اندو در نیمسال اول 97-96 (ورودی 92)
شرایط ورود به بخش و پرکلینیک اندو در نیمسال اول 97-96 (ورودی 92)
شرایط ورود به بخش و پرکلینیک اندو در نیمسال اول 97-96 (ورودی 91)
۱۳۹۶ شنبه ۴ شهريور
شرایط ورود به بخش و پرکلینیک اندو در نیمسال اول 97-96
شرایط ورود به بخش و پرکلینیک اندو در نیمسال اول 97-96 (ورودی 91)
Close