جستجو:        
تعداد رکورد:218
پانزدهمین کنگره دندانپزشکان سراسر کشور
۱۳۹۶ دوشنبه ۶ شهريور
پانزدهمین کنگره دندانپزشکان سراسر کشور
پانزدهمین کنگره دندانپزشکان سراسر کشور
زمان برگزاری کارگاه مهارتهای بالینی در نیمسال اول 97-96- ورودی 94
۱۳۹۶ شنبه ۴ شهريور
زمان برگزاری کارگاه مهارتهای بالینی در نیمسال اول 97-96- ورودی 94
زمان برگزاری کارگاه مهارتهای بالینی در نیمسال اول 97-96- ورودی 94
شرایط ورود به بخش و پرکلینیک اندو در نیمسال اول 97-96 (ورودی 93)
۱۳۹۶ شنبه ۴ شهريور
شرایط ورود به بخش و پرکلینیک اندو در نیمسال اول 97-96
شرایط ورود به بخش و پرکلینیک اندو در نیمسال اول 97-96 (ورودی 93)
شرایط ورود به بخش و پرکلینیک اندو در نیمسال اول 97-96 (ورودی 92)
۱۳۹۶ شنبه ۴ شهريور
شرایط ورود به بخش و پرکلینیک اندو در نیمسال اول 97-96 (ورودی 92)
شرایط ورود به بخش و پرکلینیک اندو در نیمسال اول 97-96 (ورودی 92)
شرایط ورود به بخش و پرکلینیک اندو در نیمسال اول 97-96 (ورودی 91)
۱۳۹۶ شنبه ۴ شهريور
شرایط ورود به بخش و پرکلینیک اندو در نیمسال اول 97-96
شرایط ورود به بخش و پرکلینیک اندو در نیمسال اول 97-96 (ورودی 91)
اطلاعیه مهم-جشن روپوش سفید
۱۳۹۶ شنبه ۲۸ مرداد
قابل توجه کلیه دانشجویان
اطلاعیه مهم-جشن روپوش سفید
برگزاری دوره های تئوری وعملی تجهیزات دندانپزشکی
۱۳۹۶ سه شنبه ۱۰ مرداد
دوره های تئوری وعملی تجهیزات دندانپزشکی در دانشکده دندانپزشکی پردیس برگزار می گردد.
برگزاری دوره های تئوری وعملی تجهیزات دندانپزشکی
افتتاح کانال اطلاع رسانی دانشکده دندانپزشکی در تلگرام
۱۳۹۶ سه شنبه ۱۰ مرداد
افتتاح کانال اطلاع رسانی دانشکده دندانپزشکی در تلگرام
افتتاح کانال  اطلاع رسانی دانشکده دندانپزشکی  در تلگرام
تاریخ امتحانات ترم تابستان 953
۱۳۹۶ دوشنبه ۹ مرداد
تاریخ امتحانات ترم تابستان 953
تاریخ امتحانات ترم تابستان 953
آزمون ملی کلینیک اندو گروه ششم-شرایط وزمان برگزاری
۱۳۹۶ يکشنبه ۱۸ تير
آزمون ملی کلینیک اندو گروه ششم-شرایط وزمان برگزاری
آزمون ملی کلینیک اندو گروه ششم-شرایط وزمان برگزاری
Close