جستجو:        
تعداد رکورد:221
دعوتنامه حضور در جشن روپوش سفید
۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۲ شهريور
دعوتنامه حضور در جشن روپوش سفید برای ورودی های 93 و 94
دعوتنامه حضور در جشن روپوش سفید
اطلاعیه مهم -تصمیمات شورای آموزشی جهت شروع ترم جدید
۱۳۹۶ سه شنبه ۲۱ شهريور
تصمیمات شورای آموزشی جهت شروع ترم جدید
اطلاعیه مهم -تصمیمات شورای آموزشی جهت شروع ترم جدید
مراجعه حضوري و تعيين سايز روپوش دانشجویان واجدشرایط جشن روپوش سفید
۱۳۹۶ يکشنبه ۱۲ شهريور
مراجعه حضوري و تعيين سايز روپوش دانشجویان واجدشرایط جشن روپوش سفید
مراجعه حضوري و تعيين سايز روپوش دانشجویان واجدشرایط جشن روپوش سفید
پانزدهمین کنگره دندانپزشکان سراسر کشور
۱۳۹۶ دوشنبه ۶ شهريور
پانزدهمین کنگره دندانپزشکان سراسر کشور
پانزدهمین کنگره دندانپزشکان سراسر کشور
زمان برگزاری کارگاه مهارتهای بالینی در نیمسال اول 97-96- ورودی 94
۱۳۹۶ شنبه ۴ شهريور
زمان برگزاری کارگاه مهارتهای بالینی در نیمسال اول 97-96- ورودی 94
زمان برگزاری کارگاه مهارتهای بالینی در نیمسال اول 97-96- ورودی 94
شرایط ورود به بخش و پرکلینیک اندو در نیمسال اول 97-96 (ورودی 93)
۱۳۹۶ شنبه ۴ شهريور
شرایط ورود به بخش و پرکلینیک اندو در نیمسال اول 97-96
شرایط ورود به بخش و پرکلینیک اندو در نیمسال اول 97-96 (ورودی 93)
شرایط ورود به بخش و پرکلینیک اندو در نیمسال اول 97-96 (ورودی 92)
۱۳۹۶ شنبه ۴ شهريور
شرایط ورود به بخش و پرکلینیک اندو در نیمسال اول 97-96 (ورودی 92)
شرایط ورود به بخش و پرکلینیک اندو در نیمسال اول 97-96 (ورودی 92)
شرایط ورود به بخش و پرکلینیک اندو در نیمسال اول 97-96 (ورودی 91)
۱۳۹۶ شنبه ۴ شهريور
شرایط ورود به بخش و پرکلینیک اندو در نیمسال اول 97-96
شرایط ورود به بخش و پرکلینیک اندو در نیمسال اول 97-96 (ورودی 91)
اطلاعیه مهم-جشن روپوش سفید
۱۳۹۶ شنبه ۲۸ مرداد
قابل توجه کلیه دانشجویان
اطلاعیه مهم-جشن روپوش سفید
برگزاری دوره های تئوری وعملی تجهیزات دندانپزشکی
۱۳۹۶ سه شنبه ۱۰ مرداد
دوره های تئوری وعملی تجهیزات دندانپزشکی در دانشکده دندانپزشکی پردیس برگزار می گردد.
برگزاری دوره های تئوری وعملی تجهیزات دندانپزشکی
Close