جستجو:        
تعداد رکورد:223
اطلاعیه 11 تا 12 آزمون ملی-دوره ششم
۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۷ خرداد
اطلاعیه 11 تا 12 آزمون ملی-دوره ششم
اطلاعیه 11 تا 12 آزمون ملی-دوره ششم
اطلاعیه دانش آموختگان خارج از کشور دوره ششم
۱۳۹۶ شنبه ۱۳ خرداد
اطلاعیه دانش آموختگان خارج از کشور دوره ششم
اطلاعیه دانش آموختگان خارج از کشور دوره ششم
برگزاری جلسه معارفه داوطلبان آزمون ملی دوره نهم
۱۳۹۷ سه شنبه ۳ مهر
جلسه معارفه داوطلبان آزمون ملی دوره نهم با حضور 186 نفر از دانش آموختگان خارج از کشور در سالن اجتماعات برگزار شد.
برگزاری جلسه معارفه داوطلبان آزمون ملی دوره نهم
اطلاعیه 8-آزمون ملی(دوره ششم)
۱۳۹۶ يکشنبه ۷ خرداد
اطلاعیه 8-آزمون ملی(دوره ششم)
اطلاعیه 8-آزمون ملی(دوره ششم)
اطلاعیه ششمین دوره ازمون جامع ملی
۱۳۹۶ شنبه ۳۰ ارديبهشت
اطلاعیه ششمین دوره ازمون جامع ملی
اطلاعیه ششمین دوره ازمون جامع ملی
اطلاعیه آموزش (ساعت حضور وغیاب)
۱۳۹۶ يکشنبه ۱۷ ارديبهشت
ساعت ثبت حضور در کلاس
اطلاعیه آموزش (ساعت حضور وغیاب)
اطلاعیه شماره 22-آزمون ملی
۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۳ ارديبهشت
اطلاعیه شماره 22-آزمون ملی
اطلاعیه شماره 22-آزمون ملی
اطلاعیه شماره 21 آزمون ملی
۱۳۹۶ يکشنبه ۱۰ ارديبهشت
اطلاعیه 21-آزمون ملی
اطلاعیه شماره 21 آزمون ملی
اطلاعیه 20-آزمون ملی
۱۳۹۶ يکشنبه ۱۰ ارديبهشت
آزمون مجدد اطفال
اطلاعیه 20-آزمون ملی
اطلاعیه شماره 19 آزمون ملی
۱۳۹۶ يکشنبه ۱۰ ارديبهشت
آزمون مجدد بخش ترمیمی
اطلاعیه شماره 19 آزمون ملی
Close