جستجو:        
تعداد رکورد:223
اطلاعیه 18-آزمون ملی
۱۳۹۶ چهارشنبه ۶ ارديبهشت
آزمون مجدد پریو
اطلاعیه 18-آزمون ملی
اطلاعیه شماره 17 آزمون ملی
۱۳۹۶ شنبه ۲ ارديبهشت
آزمون مجدد جراحی
اطلاعیه شماره 17 آزمون ملی
کارگاه‌های آموزشی کتابخانه مرکزی دانشگاه
۱۳۹۶ شنبه ۲۶ فروردين
کارگاه‌های آموزشی کتابخانه مرکزی دانشگاه
کارگاه‌های آموزشی کتابخانه مرکزی دانشگاه
تشکیل یک جلسه از واحد کودکان نظری 3 به صورت مجازی
۱۳۹۵ چهارشنبه ۲۵ اسفند
تشکیل یک جلسه از واحد کودکان نظری 3 به صورت مجازی
تشکیل یک جلسه از واحد کودکان نظری 3 به صورت مجازی
اعلام نفرات برتر نمیسال اول 96-95
۱۳۹۵ يکشنبه ۲۲ اسفند
اعلام نفرات برتر نمیسال اول 96-95
اعلام نفرات برتر نمیسال اول 96-95
المپياد علمي
۱۳۹۵ سه شنبه ۱۷ اسفند
المپياد علمي
المپياد علمي
اطلاعیه زمان حذف اضطراری ترم جاری
۱۳۹۵ شنبه ۷ اسفند
زمان حذف اضطراری ترم جاری
اطلاعیه زمان حذف اضطراری ترم جاری
تاريخ حذف و اضافه نيمسال دوم 96-95
۱۳۹۵ يکشنبه ۲۴ بهمن
تاريخ حذف و اضافه نيمسال دوم 96-95
تاريخ حذف و اضافه نيمسال دوم 96-95
اطلاعیه شماره 10- دوره پنجم آزمون جامع ملی
۱۳۹۵ شنبه ۱۶ بهمن
اطلاعیه شماره 10- دوره پنجم آزمون جامع ملی
اطلاعیه شماره 10- دوره پنجم آزمون جامع ملی
گزارش نهایی از کارگاه چهار روزه مهارت های ارتباطی
۱۳۹۵ سه شنبه ۱۲ بهمن
نظرسنجی های انجام شده از دانشجویان رضایت آنان از روند اجرای کارگاه را نشان داد.
گزارش نهایی از کارگاه چهار روزه مهارت های ارتباطی
Close