جستجو:        
تعداد رکورد:223
مصاحبه با دکتر هاشمی کمانگر، مسئول کارگاه مهارت های ارتباطی
۱۳۹۵ سه شنبه ۱۲ بهمن
دکتر هاشمی کمانگر از برگزاری موفق کارگاه مهارت های ارتباطی خبر داد.
مصاحبه با دکتر هاشمی کمانگر، مسئول کارگاه مهارت های ارتباطی
اصلاحیه اطلاعیه شماره 7
۱۳۹۵ سه شنبه ۱۲ بهمن
اصلاحیه اطلاعیه شماره 7
اصلاحیه اطلاعیه شماره 7
دومین روز کارگاه مهارت های ارتباطی بالینی، دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل
۱۳۹۵ يکشنبه ۱۰ بهمن
در این روز دکتر نیکزاد، معاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی با حضور در کارگاه از روند آن بازدید کردند .
دومین روز کارگاه مهارت های ارتباطی بالینی، دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل
امتحان خروج از بخش بیماریهای دهان وتشخیص عملی 2 و3
۱۳۹۵ سه شنبه ۱۴ دي
امتحان خروج از بخش بیماریهای دهان وتشخیص عملی 2 و3
امتحان خروج از بخش بیماریهای دهان وتشخیص عملی 2 و3
برگزاری کارگاه چهار روزه مهارت های ارتباطی بالینی
۱۳۹۵ شنبه ۹ بهمن
دکتر هاشمی کمانگر هدف از تشکیل این کارگاه را آشنایی دانشجویان با مهارت ارتباط بین دندانپزشک و بیمار خواند.
برگزاری کارگاه چهار روزه مهارت های ارتباطی بالینی
اطلاعیه شماره 8- دوره پنجم آزمون جامع ملی
۱۳۹۵ شنبه ۹ بهمن
اطلاعیه شماره 8- دوره پنجم آزمون جامع ملی
اطلاعیه شماره 8- دوره پنجم آزمون جامع ملی
اطلاعیه شماره 7- دوره پنجم آزمون جامع ملی
۱۳۹۵ شنبه ۹ بهمن
اطلاعیه شماره 7- دوره پنجم آزمون جامع ملی
اطلاعیه شماره 7- دوره پنجم آزمون جامع ملی
اطلاعیه بخش اندو (اندو عملی 1)
۱۳۹۵ چهارشنبه ۶ بهمن
اطلاعیه بخش اندو (اندو عملی 1)
اطلاعیه بخش اندو (اندو عملی 1)
زمان امتحان ورود به بخش اندو عملی 4
۱۳۹۵ چهارشنبه ۶ بهمن
زمان امتحان ورود به بخش اندو
زمان امتحان ورود به بخش اندو عملی 4
اطلاعیه 6- دوره پنجم آزمون جامع ملی
۱۳۹۵ يکشنبه ۳ بهمن
اطلاعیه 6- دوره پنجم آزمون جامع ملی
اطلاعیه 6- دوره پنجم آزمون جامع ملی
Close