جستجو:        
تعداد رکورد:219
اسامی ثبت نام شدگان دوره دهم آزمون ملی
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۰ اسفند
اسامی ثبت نام شدگان دوره دهم آزمون ملی جهت ارجاع به کارشناس مربوطه وامور مالی به شرح ذیل می باشد:
اسامی ثبت نام شدگان دوره دهم آزمون ملی
اعلام شماره تلفن گویا جهت ارتباط دانشجویان با آموزش
۱۳۹۷ شنبه ۱۸ اسفند
اعلام شماره تلفن گویا جهت ارتباط دانشجویان با آموزش
اعلام شماره تلفن گویا جهت ارتباط دانشجویان با آموزش
اطلاعیه فوری ازمون ملی
۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۵ اسفند
جزئیات بخش های عملی آزمون ملی
اطلاعیه فوری ازمون ملی
نمرات پریو ازمون ملی
۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۵ اسفند
نمرات پریو ازمون ملی
نمرات پریو ازمون ملی
اطلاعیه ثبت نام ازمون ملی
۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۵ اسفند
اطلاعیه ثبت نام ازمون ملی
اطلاعیه ثبت نام ازمون ملی
ثبت نام آزمون ملی دوره 10
۱۳۹۷ سه شنبه ۱۴ اسفند
فرم ثبت نام ازمون ملی دوره دهم
ثبت نام آزمون ملی دوره 10
دستور العمل اجرایی آزمون جامع
۱۳۹۷ سه شنبه ۱۴ اسفند
دستور العمل اجرایی آزمون جامع
دستور العمل اجرایی آزمون جامع
در خصوص دستورالعمل اجرایی آزمون ملی دانش آموختگان آزمون ملی دندانپزشکی
۱۳۹۷ يکشنبه ۱۲ اسفند
مصوبه 5/8/97 در خصوص دستورالعمل اجرایی آزمون ملی دانش آموختگان آزمون ملی دندانپزشکی
در خصوص دستورالعمل اجرایی آزمون ملی دانش آموختگان آزمون ملی دندانپزشکی
اطلاع رساني زمان و مكان برگزاري آزمون هاي جامع علوم پايه و پيش كارورزي
۱۳۹۷ يکشنبه ۱۲ اسفند
اطلاع رساني زمان و مكان برگزاري آزمون هاي جامع علوم پايه و پيش كارورزي
اطلاع رساني زمان و مكان برگزاري آزمون هاي جامع علوم پايه و پيش كارورزي
نمرات پریو کلینیک 7 و8
۱۳۹۷ دوشنبه ۶ اسفند
نمرات پریو کلینیک 7 و8
نمرات پریو کلینیک 7 و8
Close