جستجو:        
تعداد رکورد:225
اسامی ثبت نام شدگان کلینیک 98
۱۳۹۸ دوشنبه ۲ ارديبهشت
اسامی ثبت نام شدگان کلینیک( فرودین ماه 98)
اسامی ثبت نام شدگان کلینیک 98
اطلاعیه سامانه دانشجویان و دستیاران انصرافی واخراجی
۱۳۹۸ يکشنبه ۱۸ فروردين
اطلاعیه سامانه دانشجویان و دستیاران انصرافی واخراجی
اطلاعیه سامانه دانشجویان و دستیاران انصرافی واخراجی
اعلام گروه بندی پرکلینیک دوره دهم
۱۳۹۷ شنبه ۲۵ اسفند
اعلام گروه بندی پرکلینیک دوره دهم
اعلام گروه بندی پرکلینیک دوره دهم
ثبت نام-کلینیک دوره هفتم وهشتم و نهم
۱۳۹۷ شنبه ۲۵ اسفند
ثبت نام-کلینیک دوره هفتم وهشتم و نهم
ثبت نام-کلینیک دوره هفتم وهشتم و نهم
اطلاعیه ثبت نام آزمون ملی سال 98
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۲ اسفند
اطلاعیه ثبت نام آزمون ملی سال 98
اطلاعیه ثبت نام آزمون ملی سال 98
اطلاعیه ازمون ملی
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۰ اسفند
اطلاعیه ازمون ملی-نمرات پریو
اطلاعیه ازمون ملی
اسامی ثبت نام شدگان دوره دهم آزمون ملی
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۰ اسفند
اسامی ثبت نام شدگان دوره دهم آزمون ملی جهت ارجاع به کارشناس مربوطه وامور مالی به شرح ذیل می باشد:
اسامی ثبت نام شدگان دوره دهم آزمون ملی
اعلام شماره تلفن گویا جهت ارتباط دانشجویان با آموزش
۱۳۹۷ شنبه ۱۸ اسفند
اعلام شماره تلفن گویا جهت ارتباط دانشجویان با آموزش
اعلام شماره تلفن گویا جهت ارتباط دانشجویان با آموزش
اطلاعیه فوری ازمون ملی
۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۵ اسفند
جزئیات بخش های عملی آزمون ملی
اطلاعیه فوری ازمون ملی
نمرات پریو ازمون ملی
۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۵ اسفند
نمرات پریو ازمون ملی
نمرات پریو ازمون ملی
Close