جستجو:        
تعداد رکورد:223
اعلام گروه بندی پرکلینیک دوره دهم
۱۳۹۷ شنبه ۲۵ اسفند
اعلام گروه بندی پرکلینیک دوره دهم
اعلام گروه بندی پرکلینیک دوره دهم
ثبت نام-کلینیک دوره هفتم وهشتم و نهم
۱۳۹۷ شنبه ۲۵ اسفند
ثبت نام-کلینیک دوره هفتم وهشتم و نهم
ثبت نام-کلینیک دوره هفتم وهشتم و نهم
اطلاعیه ثبت نام آزمون ملی سال 98
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۲ اسفند
اطلاعیه ثبت نام آزمون ملی سال 98
اطلاعیه ثبت نام آزمون ملی سال 98
اطلاعیه ازمون ملی
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۰ اسفند
اطلاعیه ازمون ملی-نمرات پریو
اطلاعیه ازمون ملی
اسامی ثبت نام شدگان دوره دهم آزمون ملی
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۰ اسفند
اسامی ثبت نام شدگان دوره دهم آزمون ملی جهت ارجاع به کارشناس مربوطه وامور مالی به شرح ذیل می باشد:
اسامی ثبت نام شدگان دوره دهم آزمون ملی
اعلام شماره تلفن گویا جهت ارتباط دانشجویان با آموزش
۱۳۹۷ شنبه ۱۸ اسفند
اعلام شماره تلفن گویا جهت ارتباط دانشجویان با آموزش
اعلام شماره تلفن گویا جهت ارتباط دانشجویان با آموزش
اطلاعیه فوری ازمون ملی
۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۵ اسفند
جزئیات بخش های عملی آزمون ملی
اطلاعیه فوری ازمون ملی
نمرات پریو ازمون ملی
۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۵ اسفند
نمرات پریو ازمون ملی
نمرات پریو ازمون ملی
اطلاعیه ثبت نام ازمون ملی
۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۵ اسفند
اطلاعیه ثبت نام ازمون ملی
اطلاعیه ثبت نام ازمون ملی
ثبت نام آزمون ملی دوره 10
۱۳۹۷ سه شنبه ۱۴ اسفند
فرم ثبت نام ازمون ملی دوره دهم
ثبت نام آزمون ملی دوره 10
Close