کد: 6095-10915      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۳ سه شنبه ۱۱ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ شنبه ۷ بهمن    تعداد بازدید : 1495

ورودی 94

 

برنامه آموزشي نيمسال 2-97-96

 دانشجويان ترم ششم

ورودي94

ردیف

شماره درس

عنوان درس

تعداد واحد

پیش نیاز/ هم نیاز

1

1020020

کمپلکس پالپ و پری اپیکال

1 واحد نظری

پوسیدگی شناسی

2

1020016

دندانپزشکی تشخیصی 1

1 واحد نظری

------

3

1020031

دندانپزشکی تشخیصی 2

2 واحد نظری

پوسیدگی شناسی- تشخیصی 1

4

1020017

تجهیزات دندانپزشکی

1واحد کارگاهی

-----

5

1020035

سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی نظری 1

1 واحد نظری

سلامت دهان و جامعه- روانشناسی و مهارتهای ارتباطی

6

1020022

روش تحقیق 1

1 واحد کارگاهی

کاربرد رایانه دردندانپزشکی

7

1020032

دندانپزشکی ترمیمی نظری 1

1 واحد نظری

مبانی دندانپزشکی ترمیمی

8

1021045

آسیب شناسی عملی 1

1 واحد عملی

آسیب شناسی عمومی عملی

9

1020015

فوریت های پزشکی در دندانپزشکی

5/0 نظری 5/0 عملی

-----

10

1021144

رادیولوژی دهان عملی 2

1 واحد عملی

رادیولوژی نظری 2- رادیولوژی عملی 1

11

1020029

پروتز کامل عملی 1

2 واحد عملی

مبانی پروتزهای کامل

12

1020030

جراحی دهان وفک وصورت عملی 1

1 عملی

جراحی نظری 1- کنترل عفونت- فوریت های پزشکی

جمع واحدها: 14 واحد       

      5/6 واحد نظری     2 واحد کارگاهی         5/5 واحد عملی

 

 

نظر شما :
captcha
Close