کارگاه " چگونه یک سخنرانی موفق وموثرارائه دهیم "

این کارگاه توسط آقای ابراهیم رهنما یکی از فعال ترین دانشجویان مرکز برگزار گردید که سابقه ارائه مقالات متعدد در کنگره های داخلی و بین المللی را در کارنامه پژوهشی درخشان خود دارد. در این کارگاه تعدادی ازکنگره های معتبر داخلی و به خصوص کنگره های دانشجویی خارج ازکشور به دانشجویان معرفی شد. پس ازآن نحوه تهیه پوسترواسلاید طبق آخرین اصول آکادمیک بین الملل با بیان مثال از انواع آنها ارائه گردید. همچنین نحوه یک سخنرانی موفق وموثردرکنگره ها و نکاتی دراین رابطه بیان شد.
 

Close