کد: 6095-343129      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۳ سه شنبه ۱۱ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ شنبه ۷ بهمن    تعداد بازدید : 597

ورودی 91

برنامه آموزشي نيمسال 2-97-96

 دانشجويان ترم یازدهم

ردیف

شماره درس

عنوان درس

تعداد واحد

پیش نیاز

1

1020088

پروتز پیشرفته نظری 2

1 واحد نظری

پروتز پیشرفته نظری 1

2

1020079

دندانپزشکی قانونی

5/0 نظری

5/0 عملی

---------

3

1020064

دندانپزشکی تشخیصی 7

1واحد کارگاهی

تشخیصی 1- پروتز پیشرفته نظری 1- آناتومی و مورفولوژی

4

1021133

گوش و حلق و بینی

1 واحد نظری

--------

5

1020089

ایمپلنت های دندانی نظری

1 واحد نظری

پروتز ثابت عملی 1- پریودانتیکس عملی 3- جراحی عملی 3

6

1020068

نگارش علمی

1 واحد کارگاهی

روش شناسی تحقیق 1

7

1020093

جراحی عملی 5

2 واحد عملی

جراحی دهان وفک وصورت عملی 4

8

1020066

دندانپزشکی ترمیمی عملی 3

1 واحد عملی

دندانپزشکی ترمیمی عملی 2

9

1020077

بیماریهای دهان عملی 3

1 واحد عملی

بیماریهای دهان و تشخیصی عملی 2

10

1020072

دندانپزشکی کودکان عملی 3

2 واحد عملی

کودکان عملی 2- کودکان نظری 2

11

1020096

اندودانتیکس عملی 3

1 واحد عملی

اندودانتیکس عملی 2

12

1020078

بیماریهای سیستمیک 3

1 واحد عملی

بیماریهای سیستمیک 2

13

1020074

سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی عملی 2

1 واحد عملی

سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی عملی 1

14

1020086

ارتودانتیکس عملی 4

1 واحد عملی

ارتودانتیکس عملی 3

15

1020076

پریودانتیکس عملی 4

1 واحد عملی

پریودانتیکس عملی 3

16

1020098

درمان جامع در دندانپزشکی 1

2 واحد کارورزی

سلامت دهان ن 1- بیماریهای ع 2- ثابت ع1 - پارسیل ع 1- جراحی ع 4- اندو ع 2- ترمیمی ع 3- پریو ع 3 تشخیصی  1،2،3،4،5،6،7

17

1020094

رساله پایان نامه 3

1 واحد عملی

رساله پایان نامه 2

جمع

20 واحد / 4 واحد نظری / 12 واحد عملی/ 2 واحد کارگاهی/ 2 واحد کاروروزی

 

ورودي91

نظر شما :
captcha
Close