کارگاه یک روزه مقاله نویسی (Academic Writing Workshop)

 

به همت مرکز پژوهشهای دانشجویی کارگاه یک روزه مقاله نویسی (Academic Writing Workshop) در تاریخ 23/8/93  در محل دانشکده دندانپزشکی برگزار گردید.

مدرس کارگاه جناب آقای دکتر خامی در ابتدای مبحث در مورد اهمیت نیاز به نوشتن مقالات و ارائه نتایج تحقیقات توضیحاتی ارائه دادند. سپس نحوه داوری و برخی نکات کلی که از نظر داوران مهم تلقی می شوند بیان شد.

در ادامه در مورد دسته بندی کلی مقالات و الگوی مشخص مقالات پزشکی ، توضیح  داده  شد .    پس از آن به جزئیات در مورد نحوه و الگوی نوشتن و ترتیب هر یک از بخش های  یک مقاله ( Introduction  ، Methods ، Results  ، Discussion  ) به طور کامل مطالبی ارائه گردید.

اهمیت شکل ها و جداول نیز به طور جداگانه مورد بحث قرار گرفت. در ادامه نکات و الگو های رایج رفرنس نویسی شرح داده شد. سپس مطالبی در مورد  اهمیت و نحوه نوشتن خلاصه مقالات  و نحوه نگارش رفرنس ها  ارائه گردید.

در انتهای کلاس دانشجویان به گروه های کوچکی تقسیم شده و هر گروه در مورد یک موضوع abstract تهیه کردند که توسط مدرس کارگاه  و دانشجویان دیگر مورد نقد و اصلاح قرار گرفت

Close