کد: 6086-350174      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۴ يکشنبه ۱۸ مرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ يکشنبه ۱۱ شهريور    تعداد بازدید : 1792

ورودی 92

 

برنامه دروس ترم 10 دندانپزشكي نیمسال اول 98-97ورودي 92

عصرها

صبح ها

ايام هفته

16-15

تروماتولوژی

 

کلاس 2

14:45-12:45

حاکمیت خدمات بالینی

 

کلاس 2

8:45-7:45

پروتز پیشرفته نظری 1

کلاس 2

شنبه

 

 

 

                      

 

8:45-7:45

پریو دانتیکس نظری3

 

كلاس 2

يكشنبه

 

 

8:45-7:45

دندانپزشکی کودکان نظری2

كلاس  2

دوشنبه

 

 

 

 

8:45-7:45

جراحی نظری2

 

كلاس 2

سه‌شنبه

 

 

8:45-7:45

دندانپزشکی تشخیصی 6

كلاس 2

چهارشنبه

 

 

9-8

پروتز پیشرفته نظری 2

 

کلاس 2

پنجشنبه

 

توضیحات:

-تاريخ شروع كلاسها 24/06/97 وتاريخ پايان كلاسها  18/10/97 ميباشد.

 

 

 

 

برنامه کارآموزی دانشجویان ترم 10 در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 ورودی 92

 

گردش اول

شروع  24/06/97

پايان  21/07/97

گردش دوم

شروع  22/07/97

پايان  21/08/97

گردش سوم

شروع 22/08/97

پايان  20/09/97

گردش چهارم

شروع  21/09/97

پايان   18/10/97

گروه 1

 

اندودانتیکس عملی 2- صبح

 

کودکان عملی 2- صبح

جراحی عملی 4- عصر

 

ثابت عملی 2- عصر

 

گروه 2

کودکان عملی 2- صبح

 

اندودانتیکس عملی 2- صبح

 
 

ثابت عملی 2- عصر

 

جراحی عملی 4- عصر

گروه 3

اندودانتیکس عملی 2- صبح

 

کودکان عملی 2- صبح

 

 

جراحی عملی 4- عصر

 

ثابت عملی 2- عصر

گروه 4

 

کودکان عملی 2- صبح

 

اندودانتیکس عملی 2- صبح

ثابت عملی 2- عصر

 

جراحی عملی 4- عصر

 
 

 

توضیحات:

 1. تاريخ شروع گردشها    24/06/97  وتاريخ پايان گردشها  18/10/97 ميباشد.
 2. دانشجویان طبق لیست جداگانه از شنبه الی چهارشنبه ( صبح)  در بخش ارتو و پریو،  پریو عملی 3 و ارتودنسی ع 3 را کارآموزی خواهند نمود.
 3. رساله پایان نامه 2 به دانشجویان ارائه خواهد شد.
 4. دانشجویان در روزهای شنبه عصر به دلیل حضور در کلاس تئوری در بخش حضور نخواهند داشت.

 

تاريخ گردش دروس يك واحدي

نیمه اول گردش اول

 1.  

نیمه دوم گردشاول

 1.  

نیمه اول گردش دوم

 1.  

نیمه دوم گردش دوم

 1.  

نیمه اول گردش سوم

 1.  

نیمه دوم گردش سوم

07/09/97 الي20/09/97

نیمه اول گردش چهارم

 1.  

نیمه دوم گردش چهارم

 1.  
 

 

نظر شما :
captcha
Close