کد: 6093-350639      تعداد بازدید : 1801

ورودی 93

 

برنامه دروس ترم 10 دندانپزشكي نیمسال دوم 98-97 ورودي 93

عصرها

صبح ها

ايام هفته

 

13:45-12:45

ثابت نظری 1

 

کلاس 2

8:45-7:45

پریو دانتیکس نظری3

 

کلاس 2

شنبه

 

 

 

                      

 

8:45-7:45

پروتز پیشرفته نظری 1

 

آمفی تاتر

يكشنبه

 

 

8:45-7:45

دندانپزشکی کودکان نظری2

كلاس  2

دوشنبه

 

 

 

 

8:45-7:45

پروتز پیشرفته نظری 2

 

كلاس 2

سه‌شنبه

 

 

8:45-7:45

دندانپزشکی تشخیصی 6

كلاس 2

چهارشنبه

 

 

9-8

جراحی نظری 2

 

کلاس 2

پنجشنبه

 

توضیحات:

-تاريخ شروع كلاسها 24/06/97 وتاريخ پايان كلاسها  18/10/97 ميباشد.

 

 

 

 

 

برنامه کارآموزی دانشجویان ترم 10 در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 ورودی 93

 

گردش اول

شروع  24/06/97

پايان  21/07/97

گردش دوم

شروع  22/07/97

پايان  21/08/97

گردش سوم

شروع 22/08/97

پايان  20/09/97

گردش چهارم

شروع  21/09/97

پايان   18/10/97

گروه 1

جراحی عملی 4- نیم گردش صبح

سلامت عملی3- نیم گردش صبح

 

ثابت عملی 2- صبح

جراحی عملی 4- نیم گردش عصر

کودکان عملی 2- عصر

پایان نامه 2- نیم گردش عصر

اندو عملی 2- عصر

گروه 2

سلامت عملی3- نیم گردش صبح

جراحی عملی 4- نیم گردش صبح

ثابت عملی 2- صبح

 

کودکان عملی 2- عصر

جراحی عملی 4- نیم گردش عصر

اندو عملی 2- عصر

پایان نامه 2- نیم گردش عصر

گروه 3

 

ثابت عملی 2- صبح

جراحی عملی 4- نیم گردش صبح

سلامت عملی3- نیم گردش صبح

پایان نامه 2- نیم گردش عصر

اندو عملی 2- عصر

جراحی عملی 4- نیم گردش عصر

کودکان عملی 2- عصر

گروه 4

ثابت عملی 2- صبح

 

سلامت عملی3- نیم گردش صبح

جراحی عملی 4- نیم گردش صبح

اندو عملی 2- عصر

پایان نامه 2- نیم گردش عصر

کودکان عملی 2- عصر

جراحی عملی 4- نیم گردش عصر

 

 

توضیحات:

  1. تاريخ شروع گردشها    24/06/97  وتاريخ پايان گردشها  18/10/97 ميباشد.
  2. دانشجویان طبق لیست جداگانه از شنبه الی چهارشنبه ( صبح)  در بخش ارتو و پریو،  پریو عملی 3 و ارتودنسی ع 3 را کارآموزی خواهند نمود.
  3. رساله پایان نامه 2 به دانشجویان ارائه خواهد شد.
  4. دانشجویان در روزهای شنبه عصر به دلیل حضور در کلاس تئوری در بخش حضور نخواهند داشت.

 

تاريخ گردش دروس يك واحدي

نیمه اول گردش اول   

24/06/97    الي    07/07/97

نیمه دوم گردش  اول 

08/07/97    الي    21/07/97

نیمه اول گردش دوم   

22/07/97    الي    05/08/97 

نیمه دوم گردش دوم  

06/08/97    الي    21/08/97   

نیمه اول گردش سوم  

22/08/97    الي    06/09/97  

نیمه دوم گردش سوم 

07/09/97    الي    20/09/97

نیمه اول گردش چهارم

21/09/97    الي    04/10/97 

نیمه دوم گردش چهارم

05/10/97    الي    18/10/97

 

 

 

 

نظر شما :
captcha
Close