کد: 6093-350640      تعداد بازدید : 1594

ورودی 92

 

 

برنامه دروس ترم 11 دندانپزشكي نیمسال دوم 98-97

ورودي 92

عصر

صبح

ايام هفته

 

 

شنبه

 

8:45-7:45

ایمپلنت نظری

 

کلاس 1

 

يكشنبه

 

 

 

8:45-7:45

گوش و حلق وبینی

كلاس 1

دوشنبه

 

 

 

سه‌شنبه

17-13

نگارش علمی

کلاس1

 

چهارشنبه

 

 

توضيحات:

  1.   -تاريخ شروع كلاسها 23/11/97 وتاريخ پايان كلاسها 05/04/98ميباشد.

2 - ضمناً، ازساعت 9 الي30/12  صبح واز ساعت 1الي4 بعد از ظهركلينيك عملي طبق برنامه جداگانه اي برگزار ميگردد.

 

 

 

 

 

 

برنامه کار آموزی دانشجویان ترم 11 در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 ورودی 92

 

گردش اول

شروع  23/11/96

پايان  21/12/96

گردش دوم

شروع  22/12/96

پايان  05/02/97

گردش سوم

شروع  08/02/97

پايان  05/03/97

گردش چهارم

               شروع  06/03/97

پايان  06/04/97 

گروه 1

جراحی عملی 5- نیم گردش صبح

کودکان عملی 3- صبح

 

بیماریهای سیستمیک 3- نیم گردش صبح

بیماریهای عملی 3- نیم گردش صبح

اندو عملی 3- صبح

سلامت دهان عملی 2- نیم گردش صبح

جراحی عملی 5- نیم گردش عصر

ترمیمی عملی 3- یکشنبه و دوشنبه عصر

نگارش علمی- چهارشنبه عصر

نگارش علمی- چهارشنبه عصر

پایان نامه 3- نیم گردش عصر

درمان جامع- یکشنبه تا سه شنبه عصر

درمان جامع- یکشنبه تا سه شنبه عصر

گروه 2

کودکان عملی 3- صبح

جراحی عملی 5- نیم گردش صبح

اندو عملی 3- صبح

 

بیماریهای سیستمیک 3- نیم گردش صبح

بیماریهای عملی 3- نیم گردش صبح

سلامت دهان عملی 2- نیم گردش صبح

ترمیمی عملی 3- یکشنبه و دوشنبه عصر

جراحی عملی 5- نیم گردش عصر

نگارش علمی- چهارشنبه عصر

نگارش علمی- چهارشنبه عصر

پایان نامه 3- نیم گردش عصر

درمان جامع- یکشنبه تا سه شنبه عصر

درمان جامع- یکشنبه تا سه شنبه عصر

گروه 3

اندو عملی 3- صبح

 

بیماریهای سیستمیک 3- نیم گردش صبح

بیماریهای عملی 3- نیم گردش صبح

جراحی عملی 5- نیم گردش صبح

کودکان عملی 3- صبح

 

سلامت دهان عملی 2- نیم گردش صبح

نگارش علمی- چهارشنبه عصر

نگارش علمی- چهارشنبه عصر

جراحی عملی 5- نیم گردش عصر

ترمیمی عملی 3- یکشنبه و دوشنبه عصر

درمان جامع- یکشنبه تا سه شنبه عصر

درمان جامع- یکشنبه تا سه شنبه عصر

پایان نامه 3- نیم گردش عصر

گروه 4

 

بیماریهای سیستمیک 3- نیم گردش صبح

بیماریهای عملی 3- نیم گردش صبح

اندو عملی 3- صبح

 

کودکان عملی 3- صبح

 

جراحی عملی 5- نیم گردش صبح

سلامت دهان عملی 2- نیم گردش صبح

نگارش علمی- چهارشنبه عصر

نگارش علمی- چهارشنبه عصر

ترمیمی عملی 3- یکشنبه و دوشنبه عصر

جراحی عملی 5- نیم گردش عصر

درمان جامع- یکشنبه تا سه شنبه عصر

درمان جامع- یکشنبه تا سه شنبه عصر

پایان نامه 3- نیم گردش عصر

 

توضیحات:

  1. تاريخ شروع گردشها    23/11/97  وتاريخ پايان گردشها  05/04/98 ميباشد.
  2. دانشجویان طبق لیست جداگانه از شنبه الی چهارشنبه در بخش پریو عملی 4 و ارتودنسی ع 4 ( صبح) کارآموزی خواهند نمود.
  3. دانشجویان روزهای شنبه عصر به دلیل داشتن کلاس نظری در بخش حضور ندارند.
  4. دانشجویان گروههای 2 و 1گردش 4 و 3 روزهای چهارشنبه در کلاس 4 نگارش علمی را می گذرانند.
  5. دانشجویان گروههای 4و3  گردش 2 و1 روزهای چهارشنبه عصر در کلاس 4 نگارش علمی را می گذرانند.

تاريخ گردش دروس يك واحدي

نیمه اول گردش اول   

23/11/96    الي  07/12/96

نیمه دوم گردش  اول 

08/12/96    الي    21/12/96

نیمه اول گردش دوم   

22/12/96    الي  21/01/97 

نیمه دوم گردش دوم  

22/01/97    الي    05/02/97   

نیمه اول گردش سوم  

08/02/97    الي  22/02/97  

نیمه دوم گردش سوم 

23/02/97    الي    05/03/97

نیمه اول گردش چهارم

06/03/97    الي  22/03/97 

نیمه دوم گردش چهارم

23/03/97    الي    06/04/97

 

 

 

 

نظر شما :
captcha
Close