کد: 6095-350832      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۴ شنبه ۳ بهمن   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ شنبه ۷ بهمن    تعداد بازدید : 977

ورودی 92

برنامه آموزشي نيمسال 2-97-96

 دانشجويان ترم نهم

 

ردیف

شماره درس

عنوان درس

تعداد واحد

پیش نیاز

 

1

1021106

دندانپزشکی کودکان نظری 1

1 واحد نظری

-------

 

2

1021077

پروتز ثابت نظری 1

1 واحد نظری

-------

 

3

1021105

پریودانتیکس نظری 2

1 واحد نظری

پریودانتیکس نظری 1

 

4

1021058

آسیب شناسی عملی 2

1 واحد عملی

آسیب شناسی عملی 1

 

5

1021100

ارتودنسی نظری 3

1 واحد نظری

ارتودنسی نظری 2

 

6

1021085

اندودانتیکس نظری 2

1 واحد نظری

اندودانتیکس نظری 1

 

7

1020069

پروتز ثابت عملی 1

2 واحد عملی

مبانی پروتز ثابت

 

8

1020044

سلامت دهان عملی 1

1 واحد عملی

سلامت دهان نظری 1

 

9

1020057

پروتز کامل عملی 2

2 واحد عملی

پروتز کامل عملی 1

 

10

1021094

دندانپزشکی کودکان عملی 1

2 واحد عملی

مبانی اندودانتیکس1- مبانی ترمیمی-رادیو نظری 1-رادیو عملی1- کنترل عفونت

 

11

1021082

اندودانتیکس عملی 1

2 واحد عملی

مبانی اندودانتیکس 2

 

12

1020042

پریودانتیکس عملی 2

1 واحد عملی

پریودانتیکس عملی 1

 

13

1020059

ارتودانتیکس عملی 2

1 واحد عملی

ارتودانتیکس عملی 1

 

14

1020065

جراحی عملی 3

2 واحد عملی

جراحی عملی 2

 

15

1020062

دندانپزشکی تشخیصی 5

1 واحد نظری

دندانپزشکی تشخیصی 1

جمع واحدها: 20

نظری: 6 واحد              عملی :   14واحد

 

 

             
 

ورودی 92

نظر شما :
captcha
Close