کد: 7169-352268      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۵ چهارشنبه ۲۲ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۱ بهمن    تعداد بازدید : 1573

اسامی اعلام شده در این اطلاعیه جهت انجام آزمون ملی به دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل مراجعه نمایند.

اسامی اعلام شده در این اطلاعیه جهت انجام آزمون ملی به دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل مراجعه نمایند.

 

 

اسامی اعلام شده در این اطلاعیه جهت انجام آزمون ملی به دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل مراجعه نمایند.

رديف

نام

نام نام خانواگي

دانشكده

1

مینا

طالبلو

پرديس  تهران

2

محمد

عباسی

پرديس تهران

3

محمد

عبدالحسینی

پرديس تهران

4

آرام

عبدمؤخر

پرديس تهران

5

پیمان

عطایی حصارویی

پرديس تهران

6

هما

عظیمی

پرديس تهران

7

مهدی

عینی

پرديس تهران

8

فرزاد

غفارنژاد اردهائی

پرديس تهران

9

محمد

فراهانی

پرديس تهران

10

رضا

فرزادنيا

پرديس تهران

11

گوهر

قابل

پرديس تهران

12

فاطمه

قاضي زاده

پرديس تهران

13

مریم

قزلباش

پرديس تهران

14

نگين

كاوسى

پرديس تهران

15

نادر

كريمي

پرديس تهران

16

مریم

کامیاب

پرديس تهران

17

بنفشه

کریمی آغچه

پرديس تهران

18

پادینا

کلانتری

پرديس تهران

19

جواد

متولی کچائی

پرديس تهران

20

مدیس

مثنوی

پرديس تهران

21

مجید

مجیدیان

پرديس تهران

22

زهرا

محسن پور

پرديس تهران

23

مونا

محكي

پرديس تهران

24

مهدی

محمدپور کرباسدهی

پرديس تهران

25

مصطفی

محمودیان

پرديس تهران

26

سید میثم

مدنی

پرديس تهران

27

سید مهدی

مرتضوی سانیجی

پرديس تهران

28

یاشار

معزز

پرديس تهران

29

زمزم

مفتاح

پرديس تهران

30

مهدی

مهدیلو

پرديس تهران

31

هدی

موفق مقدم

پرديس تهران

32

ندا

ناظمي

پرديس تهران

33

علی

نجفی

پرديس تهران

34

محبوبه

نصارپور

پرديس تهران

35

سیدمهدی

نقوی

پرديس تهران

36

مهدیه

نوغانچی ثابت

پرديس تهران

37

سید همایون

هامونی

پرديس تهران

38

فرناز

همتی قهفرخی

پرديس تهران

39

ساقی

وجدانی

پرديس تهران

40

خليل

وحيدپور

پرديس تهران

41

فرید

ویسی

پرديس تهران

42

مینا

یزدانی

پرديس تهران

43

زیبا

یعقوبی

پرديس تهران

 

 

 

 

 

 

 

 

نظر شما :
captcha
Close