کد: 6095-352747      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۵ ارديبهشت   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ شنبه ۷ بهمن    تعداد بازدید : 480

ورودی 93

برنامه آموزشي نيمسال 2-97-96

 دانشجويان ترم هشتم

ردیف

شماره درس

عنوان درس

تعداد واحد

پیش نیاز

1

1021084

ارتودنسی نظری 2

1 نظری

ارتودنسی نظری 1

2

1020027

درمان بیماران با بی دندانی کامل

1 نظری

مبانی پروتزهای کامل

3

1020067

سلامت دهان نظری 2

1 نظری

سلامت دهان نظری 1

4

1020053

اندودانتیکس نظری 1

1 نظری

کمپلکس پالپ و پری اپیکال

5

1020021

سالمند شناسی

5/0 نظری، 5/0 عملی

-------

6

1020048

دندانپزشکی ترمیمی نظری 2

1 نظری

دندانپزشکی ترمیمی نظری 1

7

1020061

دندانپزشکی تشخیصی 4

1 نظری

دندانپزشکی تشخیصی 1

8

1020019

بیماریهای سیستمیک 2

5/1 نظری

5/0 عملی

بیماریهای سیستمیک 1

9

1021083

بیماریهای دهان وتشخیص عملی 2

1 واحد عملی

بیماریهای دهان و تشخیص عملی 1

10

1020055

پروتز پارسیل عملی 2

2 واحد عملی

پروتز پارسیل عملی 1

11

1020056

دندانپزشکی ترمیمی عملی 2

2 واحد عملی

دندانپزشکی ترمیمی عملی 1

12

1021080

پریو دانتیکس عملی 1

1 واحد عملی

-------

13

1020041

ارتودانتیکس عملی 1

1 واحد عملی

ارتودانتیکس نظری 1- کنترل عفونت

14

1020052

مبانی اندودانتیکس عملی 2

1واحد کارگاهی

مبانی اندودانتیکس عملی 1

15

1020039

مبانی پروتزهای ثابت

2 واحد کارگاهی

آناتومی و مورفولوژی دندان

16

1020075

رساله پایان نامه 1

1 واحد عملی

روش شناسی تحقیق 2

جمع: 20

نظری: 8 واحد         عملی 9 واحد         کارگاهی  3واحد

 

                                                                          ورودی 93

نظر شما :
captcha
Close