آزمون ملی جهت بررسی توانمندی های دانش آموختگان دندان پزشکی در خارج از کشور در تاریخ 27 خرداد برگزار گردید.

آزمون در دوبخش پرکلینیک و کلینیک برگزار می گردد و هربخش شامل قسمت های مختلف جهت بررسی توانمندی دانش آموختگان در شناسایی اجزای پلاک های متحرک ،ساخت اجزا  این پلاکها ،تشخیص وطرح درمان از بیماران ارتودنسی ،انجام آنالیز  سفالومتری بیماران و پرسش وپاسخ درباره چند بیمار می باشد.

نمره قبولی در امتحان 12 بوده ودانش آموختگانی که موفق به کسب حد نصاب نشوند می بایست در امتحان مجدد ویا دوره بعدی آزمون شرکت نمایند.

 

ارتودنسی

عکس وخبر:

حجت عسکری

Close