اطلاعیه آزمون ملی دوره ششم:

 

تاریخ برگزاری امتحانات کلینیک دوره ی ششم به قرار ذیل می باشد:

امتحانات کلینیک دوره ششم دانش آموختگان خارج از کشور

ردیف

تاریخ امتحانات

محل برگزاری

1

شنبه

30/2/96

تشخیص و بیماریهای دهان

آمفی تئاتر –امتحان عملی دربخش

2

شنبه الی سه شنبه

10/4/96 الی 13/4/96

ترمیمی

آمفی تئاتر –امتحان عملی دربخش

3

چهارشنبه 14و21 و شنبه 24

14/4/96 و21/4/96 و 24/4/96

پروتزهای دندانی

آمفی تئاتر –امتحان عملی دربخش

4

شنبه  و یکشنبه

17/4/96و18/4/96

رادیولوژی

آمفی تئاتر –امتحان عملی دربخش

5

دوشنبه و سه شنبه

19/4/96و20/4/96

پریودنتولوژی

آمفی تئاتر –امتحان عملی دربخش

6

یکشنبه

25/4/96

ارتودنسی

آمفی تئاتر –امتحان عملی دربخش

7

دوشنبه الی چهارشنبه

26/4/96 الی 28/4/96

اندودانتیکس

آمفی تئاتر –امتحان عملی دربخش

8

شنبه الی چهارشنبه

31/4/96الی 4/5/96

جراحی

آمفی تئاتر –امتحان عملی دربخش

9

شنبه و یکشنبه

7/5/96و 8/5/96

کودکان

آمفی تئاتر –امتحان عملی دربخش

 

 

 

Close