آزمون تئوری  دوره ششم بخش رادیولوژی درتاریخ  17 تیرماه 1396 با شرکت 39 نفر از دانش آموختگان خارج ازکشور برگزار گردید.در بخش  تئوری که در مورخه هفدهم تیرماه ساعت 8:30 برگزار شد داوطلبان به پرسش هایی که توسط اسلاید نمایش داده می شد پاسخ دادند.در بخش عملی نیز پس از توجیه داوطلبان توسط اساتید وتکنسین های بخش رادیولوژی ،هرداوطلب در زمان تعیین شده نسب به تهیه عکس های PA اقدام نموده ومورد ارزیابی عملی قرار گرفتند.

 

ازمون ملی رادیولوژی

 

عکس وخبر:

حجت عسکری

 

 

Close