آزمون بخش پریودانتیکس-دوره ششم آزمون ملی

آزمون با شرکت 42 نفر در بخش های تئوری وعملی ساعت 8:15 صبح روز 19 تیرماه 1396 آغاز شد.در بخش تئوری داوطلبان به سوال طرح شده توسط اساتید پریودانتیکس که در قالب 9 اسلاید طرح شده بود پاسخ دادند.و پس از آن  بخش عملی آزمون درساختمان کلینیک دانشکده برگزار شد .

عکس وخبر:حجت عسکری

Close