آزمون بخش اندو-دوره ششم آزمون ملی در بخش تئوری صبح روز چهارشنبه 28 تیرماه 1396 در سالن اجتماعات دانشکده برگزار و پس از آن در بخش عملی در ساختمان کلینک ادامه یافت.

 

 

 

 

 

Close