کد: 7169-353321      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ شنبه ۴ شهريور   تعداد بازدید : 560

زمان برگزاری کارگاه مهارتهای بالینی در نیمسال اول 97-96- ورودی 94

زمان برگزاری کارگاه مهارتهای بالینی در نیمسال اول 97-96- ورودی 94

کارگاه اول سه شنبه 5/10/96 از ساعت 13-8 در پری کلینیک

- کارگاه دوم سه شنبه 12/10/96 از ساعت 13-8 در پری کلینیک

- کارگاه سوم سه شنبه 19/10/96 از ساعت 13-8 در پری کلینیک

-امتحان شنبه 24/10/96 از ساعت 13-8 در بخش اندو و ترمیمی

 

نظر شما :
captcha
Close