اطلاعیه شماره 1:

آزمون مجدد کلینیک رادیولوژی در روزیک شنبه مورخ۱6مهر(تئوری) ساعت ٨صبح در دانشكده برگزار ميگردد.

توجه:همراه داشتن  كارت دانشجويي الزامي است .

گروه بندی عملی بخش رادیولوژی

18 مهر

17 مهر

16مهر

15 مهر

وکیلی

نورالهی

متولی

محمد عباسی

کاظمی

عبد موخر

مژگان عباسی

علیرضائی

حدادی

معصومی

فتوحی

قدسی

صفری

محزون

گلی پور

قدسی زاده

زرقامی

وجدانی

کاووسی

هاشمی

دلواری

عبدالله  نژآد

فلاح قاسمی

کاظمی نسب

پارسا

 

 

 

 

 

Close