آزمون مجدد کلینیک پروتز مورخ۱۹  و۲۶ و  ۲۹  مهرماه ساعت ٨صبح در دانشكده برگزار ميگردد.

توجه:همراه داشتن  كارت دانشجويي الزامي است .

امتحان عملی در سه روز برای هر شخص برگزار خواهد شد .

 

Close