آزمون مجدد کلینیک بیماریها دهان و فک و صورت در روز چهارشنبه مورخ۱۹مهرساعت ۱۲ در دانشكده برگزار ميگردد.

توجه:همراه داشتن  كارت دانشجويي الزامي است .

امتحان عملی در یک روز برای هر شخص برگزار میگردد.

امتحان عملی به صورت  گروه بندی در سه روز برگزار خواهد شد .

 

 

 

 

گروه بندی بخش بیماریها

3آبان

26 مهر

19مهر

کاظمی

قربانی اقدم

عباس نژاد

نورالهی

کاظمی نسب

مژگان عباسی

مرشدی

فتوحی

عبدموخر

محمودی

قدسی

عبدالله نژآد

هاشمی

گلی پور

محمد عباسی

وکیلی

متواضع

فلاح قاسمی

حسنیه

متولی

کریم زاد

زرقامی

معصومی

یگانه راد

آ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Close